mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

1.      Dzisiaj wieczorem tzn. w niedzielę o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

2.      W poniedziałek biuro parafialne będzie nieczynne.

3.      Jutro razem z ks. Marcinem z grupą 32 dzieci i młodzieży udajemy się na zimowisko do Zakopanego. W parafii zastępować nas będzie ks. Wiesław.

4.      We wtorek od 18.00-20.00 istnieje możliwość skorzystania z porad prawnych świadczonych przez P. mecenas Martę Wilkońską.

5.      Drogi krzyżowe odprawiamy w piątki w Łysomicach przed Mszą św. o godz. 7.00 a w Papowie Toruńskim o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę w Łysomicach o 8.45 a w Papowie przed sumą o godz. 11.45.

6.      W piątek po Drodze Krzyżowej spotkanie młodzieży oazowej.

7.      21 marca P. Sylwia Winiarek - psycholog udzielać będzie porady.

8.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

9.      W następną sobotę o godz. 18.00 zapraszamy narzeczonych na kolejne spotkanie przygotowujące do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

10.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu.

11.  Dzisiaj zbiórka na cele dobroczynne. Spotkanie Kapituły Dobroczynnej odbędzie się dzisiaj po wieczornej Mszy św.

12.  W tym tygodniu na miejsce spoczynku odprowadziliśmy śp. Adama Kończalskiego; śp. Teresę Marię Pokwicką oraz śp. Barbarę Rumińską.

 

1.      W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00 do 17.00

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.

4.      W niedzielę, poniedziałek i wtorek od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach nabożeństwa 40-o godzinnego przed Środą Popielcową.

5.      W Środę Popielcową msze św. o godz. 9.00 i 18.30 w kościele i o 17.00 w Łysomicach.

6.      Drogi krzyżowe odprawiać będziemy w piątki w Łysomicach przed Mszą św. o godz. 7.00 a w Papowie Toruńskim o godz. 19.00. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę w Łysomicach o 8.45 a w Papowie Toruńskim przed sumą o godz. 11.45.

7.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

8.      Dzisiaj tzn. 11 lutego przypada światowy Dzień Chorego na Msze św. o godz. 12.00 zapraszamy szczególnie osoby chore, którym udzielimy sakramentu chorych oraz błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem tzw. błogosławieństwa lourdzkiego.

9.      W tym tygodniu dowiedzieliśmy się o uzyskaniu 250 tys. dotacji od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, 150 tys. na konserwację ścian wieży i 100 tys, konserwację głównego ołtarza w kościele. W przypadku ołtarza to prawie 50 % kosztów gdyż wyceniono całość prac na 220 tys. zł. W kolejnym etapie będziemy składać wnioski do Misnistra MSWiA o dofinansowanie remontu dachu wieży. Oraz do Rady Gminy Łysomice o przyznanie zwiększonych środków na konserwację naszego kościoła, który na terenie gminy jest jednym z najcenniejszych zabytków i obiektem dziedzictwa kulturowego.

10.  W następną sobotę o godz. 18.00 zapraszamy narzeczonych na kolejne spotkanie przygotowujące do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

11.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu.

12.  Za tydzień w niedzielę zbiórka na cele dobroczynne i spotkanie Kapituły Dobroczynnej po wieczornej Mszy św.

13.  W tym tygodniu na miejsce spoczynku odprowadzimy śp. Adama Kończalskiego pogrzeb w poniedziałek o godz. 13.30; śp. Teresy Marii Pokwickiej pogrzeb we wtorek o godz. 12.00 oraz śp. Barbary Rumińskiej pogrzeb w środę o godz. 12.00.

14.  Zachęcam do nabycia tygodnika Niedziela.

1.      W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00 do 17.00

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie organizacyjne dla ministrantów i młodzieży wyjeżdzających do Zakopanego w ferie. Prosimy o obecność rodziców dzieci i młodzieży niepełnoletniej.

4.      Od 10 lutego wznawiamy adorację sobotnią w kościele od 8.00 – 12.00 i w kaplicy w Łysomicach od 12.00 – 17.00.

5.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

6.      W najbliższą sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną a w niedzielę 11 lutego na Msze św. o godz. 12.00 zapraszamy szczególnie osoby chore, w dzień chorego udzielimy sakramentu chorych oraz błogosławieństwo chorego Najświętszym Sakramentem tzw. lourdzkie.

7.      Dziękuję licznie zgromadzonym parafianom w dniu wczorajszym jako pomocy przy sprzątaniu kościoła i kaplicy z dekoracji świąteczne, dziękuję Beacie Walter, Jackowi Karolewskiemu, Pawłowi i Józefie Tomaszewskim, Kazimierzowi, Elżbiecie i Marii Opiłowskim, Leokadii Czekaj, Darii Piotrowskiej, Tymkowi Nowakowi i Natalii Wydra, Krystynie, Kazimierze Komuda, Jagodzie Frelik, Jakubowi i Krzysztofowi Tołpa Sławkowi Zającowi, Włodkowi Miąskowskiemu, Sławkowi Malonowi, Mariuszowi Skurcz, Bogdanowi Skudlarskiemu, Przemkowi Matyskowi, Jarosławowi Demskiemu, Arkadiuszowi Rychlickiemu, Januszowi Tołkanowiczowi, Irkowi Rybackiemu, Jarkowi Maciejewskiemu, Piotrowi i Barbarze Opałka, Apolonii i Reginie Wantowskim, Kamili Rumińskiej, Jankowi Górzkowskiemu, Andrzejowi Dalętka.

8.      Dziękuję mieszkańcom Koniczynki a dokładnie mieszkańcom bloków 6 i 8 za wyrażenie zgody na postawienie kapliczki przydrożnej pomiędzy blokami na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Wiosną rozpoczniemy budowę kapliczki tak, aby w tym roku w dzień Bożego Ciała przygotować przy niej 4 stację.

9.      Dziękuję nauczycielom i młodzieży, którzy wyrazili gotowość prowadzenia korepetycji dla dzieci oraz zajęcia w czasie przedszkola 4-o godzinnego raz w miesiącu w sobotę. Ruszamy w marcu tuż po feriach zimowych. O szczegółach będziemy informować.

10.  Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

11.  W następną sobotę o godz. 18.00 zapraszamy narzeczonych na kolejne spotkanie przygotowujące do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

12.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu.

13.  W tym tygodniu na miejsce spoczynku odprowadziliśmy + Jan Miszałkowski z Koniczynki + Wiktoria Stanisława Borowczyk – Kilan z Papowa Toruńskiego – Osieki, + Piotr Bertholz z Papowa Toruńskiego, + Krystynę Jagielską z Papowa Toruńskiego - Osieki.

Zachęcam do nabycia ciekawego dwumiesięcznika poświęconego Pismu Świętemu pt. „Galilea” oraz tygodnika Niedziela.

niedziela, 28 styczeń 2018 08:16

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 28-01-2018 r.

1.      W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00 do 17.00

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.

4.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

5.      W tym tygodniu przeżywać będziemy dni eucharystyczne.

I czwartek miesiąca - modlimy się za kapłanów i o powołania do kapłaństwa, od 17.00 - 18.00 istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi u ks. Wojtka, zaproszonego kapłana.

I Piątek miesiąca – okazja do spowiedzi od 16.00 -17.00 w Łysomicach a od 17.00 – 18.00 w Papowie Toruńskim w tym też czasie zespół Gaudium Vitae poprowadzi wieczór uwielbienia.

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy przed dniem chorego tzn. w sobotę 10 lutego.

6.      Od 10 lutego również wznawiamy adorację sobotnią w kościele od 8.00 – 12.00 i w kaplicy w Łysomicach od 12.00 – 17.00.

7.      Za tydzień w sobotę od godz. 9.00 zapraszamy mężczyzn i kobiety do pomocy w sprzątaniu kościoła i kaplicy chodzi o demontaż dekoracji świątecznej, wyniesienie choinek i ogólne posprzątanie.

8.      W przyszłą niedzielę 4 lutego na Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

9.      Od soboty 3 lutego o godz. 18.00 rozpoczyna się cykl cotygodniowych spotkań dla narzeczonych przygotowujący ich do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. 3, 10, 17, 24 lutego 3, 10, 17,24 marca oraz 7 i 14 kwietnia. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się.  

10.  W ubiegłym tygodniu na cele dobroczynne do puszek zebraliśmy 1011,85 zł.

11.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym: Markowi Moskalowi oraz Wiesławowi i Iwonie Parzyszek z Łysomic za złożone ofiary na cele remontowe.

12.  Dziękuję Darkowi Linowskiemu za kilkudniową pracę przy pracach wykończeniowych schodów w plebanii.

13.  Dziękuję wraz z ks. Marcinem za ciepłe przyjęcie nas w Waszych domach z wizyta duszpasterską w czasie kolęd.

14.  We wtorek odbędą się 2 pogrzeby o godz. 11.00 + Jan Miszałkowski z Koniczynki o 13.00 + Wiktoria Stanisława Borowczyk – Kilan z Papowa Toruńskiego – Osieki.

15.  Zachęcam do nabycia ciekawego dwumiesięcznika poświęconego Pismu Świętemu pt. „Galilea” oraz tygodnika Niedziela.

niedziela, 21 styczeń 2018 21:59

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 21-01-2018 r.

1.      We wtorek kończymy kolędy, msze św. od wtorku wracają do zwyczajnego porządku.

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.

4.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

5.      Dzisiaj przed kościołem zbiórka na cele dobroczynne.

6.      Kapituła Dobroczynna organizuje pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, uczęszczających do klas 4-6, Szkoły Podstawowej. Poszukujemy chętnych do prowadzania indywidualnych zajęć z uczniami z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, jak również specjalistów mogących udzielać pomoc w zakresie logopedii.

W trakcie ferii zimowych nasza Parafia organizuje wyjazd ministrantów i młodzieży do Zakopanego oraz warsztaty plastyczne. Zadania dofinansowywane są również przez parafię, Warsztaty będą odbywać się w łysomickim pałacyku od godz. 9.30. Bliższe informacje na stronie internetowej.

7.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym za złożone ofiary na cele remontowe, które rozpoczniemy wiosną.

8.      Zachęcam do nabycia ciekawego dwumiesięcznika poświęconego Pismu Świętemu pt. „Galilea” oraz tygodnika Niedziela.

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
środy i soboty:
17:00
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki:
7:15