mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00
niedziela, 02 wrzesień 2018 17:38

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 2.09.2018 r.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od 15.00 do 16.30.

2.      Dziękuję za sobotnią pracę przy remoncie kaplicy, Damianowi Frelikom, Marianowi Topolskiemu, Krzysztofowi Woźniak, Amadeuszowi Olszewskiemu, Przemkowi Matyskowi, Markowi Komuda, Jarkowi i Karolowi Maciejewskim, Andrzej i Jakub Prusińskim, Krzysztofowi Wilczyńskiemu oraz Paniom za pomoc w posprzątaniu kaplicy po działaniach remontowych.

3.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym: Markowi i Kazimierze Komuda, Markowi i Steni Ziółkowskim z Łysomic, Beacie i Wojciechowi Walter z Papowa Toruńskiego za ofiary z przeznaczeniem na remont kościoła.

4.      Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na pierwsze spotkanie w Piątek na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce na Stryszku, wraz z młodzieżą wspólnotową.

5.      W poniedziałek z racji rozpoczynającego się roku szkolnego w Szkole w Łysomicach zostanie odprawiona Msza św. z tej okazji o godz. 9.00.

6.      W poniedziałek po przerwie wakacyjnej zapraszamy chórzystów na próbę o godz. 19.00.

7.      We wtorek zakańczamy etap remontu wierzy z dachem. Remont wyniósł: elewacja 176 600,00 zł Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby i wnętrza wierzy wyniósł 147 047,00 zł razem 323 647, 00 zł. Zadanie zostało dofinansowane poprzez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminę Łysomice, wkład własny parafii to 41 347,00 zł.

8.      W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca będziemy gościć na dniu skupienia księży z naszego Dekanatu.

W I Piątek okazja do spowiedzi w Łysomicach od godz. 16.00 a w Papowie wraz z Wieczorem Uwielbienia prowadzonym przez zespół Gaudium Vitae od godz. 17.00.

W najbliższą sobotę zbiórka ministrantów o godz. 11.00.

W następna niedzielę pierwsze spotkanie z dziećmi i rodzicami dzieci przygotowującymi się do I Komunii św na Mszy św. o godz.12.00.

9.      Parafia organizuje w najbliższym czasie 2 pielgrzymki jedniodniowe autokarowe:

22 września na krajową pielgrzymkę rodzin i małżeństw na Jasną Górę do Częstochowy wyjazd wcześnie rano powrót w nocy koszt 50 zł. Zapisy u Beaty Walter, Iwony Karolewskiej oraz w Biurze Parafialnym bądź w zakrystii.

13 października do Sanktuarium MB w Gietrzwałdzie oraz Grunwaldu koszt uzależniony jest od ilości chętnych wynosi od 60 do 80 zł wraz z obiadem. Zapisy u Gosi Stawinoga oraz w Biurze Parafialnym bądź w zakrystii.

Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

niedziela, 26 sierpień 2018 09:36

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 26.08.2018 r.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od 15.00 do 16.30.

2.      Dziękuję za sobotnią pracę przy remoncie kaplicy, Tomaszowi i Damianowi Frelikom, Marianowi Topolskiemu, Andrzejowi Dalętka, Maciejowi Stawinoga, Tomkowi Matuszewskiemu i Krzysztofowi Woźniak.

oraz Paniom Oli Buczek, Justynie Dalętka i Kamili Rumińskiej za pomoc w posprzątaniu kaplicy po działaniach remontowych. W następną sobotę również prosimy mężczyzn do prac remontowych na godz. 8.30.

3.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym: Beacie i Grzegorzowi Gałkowskim z Łysomic, Józefowi i Wiesławie Kuban z Papowa Toruńskiego, Danucie i Januszowi Tołkanowiczom z Papowa Toruńskiego za ofiary z przeznaczeniem na remont kościoła.

4.      Przypominamy młodzieży, która ukończyła pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej o zapisywanie się osobiście na przygotowanie do bierzmowania. Listę zamykamy z końcem miesiąca sierpnia.

5.      W ubiegłym tygodniu na cele dobroczynne naszej parafii zebraliśmy 711 zł.

6.      W najbliższy piątek odwiedzimy chorych z posługą od godz. 8.00.

7.      Parafia organizuje w najbliższym czasie 2 pielgrzymki jedniodniowe autokarowe:

22 września na krajową pielgrzymkę rodzin i małżeństw na Jasną Górę do Częstochowy wyjazd wcześnie rano powrót w nocy koszt 50 zł. Zapisy u Beaty Walter, Iwony Karolewskiej oraz w Biurze Parafialnym bądź w zakrystii.

13 października do Sanktuarium MB w Gietrzwałdzie oraz Grunwaldu koszt uzależniony jest od ilości chętnych wynosi od 60 do 80 zł wraz z obiadem. Zapisy u Gosi Stawinoga oraz w Biurze Parafialnym bądź w zakrystii.

8.      Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

niedziela, 19 sierpień 2018 07:12

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 19.08.2018 r.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od 15.00 do 16.30.

2.      Dziękuję za sobotnią pracę przy remoncie kaplicy Bartkowi Wojciechowskiemu, Damianowi Frelikowi, Marianowi Topolskiemu, Jankowi Kalinowskiemu, Przemkowi Matyskowi oraz Paniom i dziewczętom za pomoc w posprzątaniu kaplicy po działaniach remontowych. W następną sobotę również prosimy mężczyzn do prac remontowych na godz. 8.30.

3.      Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznej Uroczystość Wniebowzięcia NMP – parafialnych dożynek. Na ręce sołtysów P. Barbary Ordak, Sławomira Zająca, i Janusza Górzkowskiego, składam podziękowanie parafianom poszczególnych wsi za przygotowanie tradycyjnych symbolicznych darów ofiarnych na dzień dożynek. Dziękuję również za pomoc w przygotowaniu pikniku Beacie i Wojciechowi Walter, Iwonie i Jackowi Karolewskim oraz wszystkim gospodyniom za upieczone pyszne ciasta.

4.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym za ofiary z przeznaczeniem na remont kościoła.

5.      Przypominamy młodzieży, która ukończyła pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej o zapisywanie się osobiście na przygotowanie do bierzmowania. Listę zamykamy z końcem miesiąca sierpnia.

6.      Dzisiaj przed kościołem trwa zbiórka do puszek na cele dobroczynne naszej parafii.

7.      Zapowiedzi przedślubne:

Eryk Drążek zam. w Łysomicach i Anna Katarzyna Sikorska zam. Siemoń

Piotr Huzarski zam. Łysomice i Kamila Lajstet zam. Toruń

Zapowiedź II

Osoby stanu wolnego zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody do zawarcia małżeństwa zobowiązany jest o tym poinformować Proboszcza osobiście.

8.      Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

niedziela, 12 sierpień 2018 06:46

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 12.08.2018 r.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od 15.00 do 16.30.

2.      Dziękuję za sobotnią pracę przy remoncie kaplicy Bartkowi Wojciechowskiemu, Damianowi Frelikowi, Amadeuszowi Olszewskiemu, Marianowi Topolskiemu, Jankowi Kalinowskiemu, oraz Paniom i dziewczętom za pomoc w posprzątaniu kaplicy po działaniach remontowych. Dziękuję Panu Zbyszkowi Janiaczykowi za udostępnianie sprzętu technicznego. W następną sobotę bardzo prosimy mężczyzn do prac, które muszą być sprawnie wykonane od godz. 8.30.

3.      Sprawnie przebiega remont dachu wieży kościelnej została już zaimpregnowana, odeskowana i przykryta papą, po rozmieszczeniu łat zostanie położona nowa dachówka. Dziękuję Panu Józefowi Kubanowi za udostępnienie przyczepy i wywożenie gruzu.

4.      W środę 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. odprawiać będziemy je w porządku niedzielnym. Tego dnia również składać będziemy Panu Bogu dziękczynienie za plony tzw. dożynki parafialne, na Mszy św. o godz. 12.00 prosimy poszczególne wsie o przygotowanie symbolicznych darów ofiarnych na dzień dożynek, po uroczystościach w kościele zapraszamy na piknik przy muzyce ognisku i grillu do ogrodu parafialnego. Gospodynie z poszczególnych wsi prosimy o upieczenie ciast.

5.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym Państwu Barbarze i Stanisławowi Szczygielskim za ofiary z przeznaczeniem na remont kościoła.

6.      Przypominamy młodzieży, która ukończyła pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej o zapisywanie się osobiście na przygotowanie do bierzmowania.

7.      Zapowiedzi przedślubne:

Eryk Drążek zam. w Łysomicach i Anna Katarzyna Sikorska zam. Siemoń

Piotr Huzarski zam. Łysomice i Kamila Lajstet zam. Toruń

Zapowiedź I

Osoby stanu wolnego zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody do zawarcia małżeństwa zobowiązany jest o tym poinformować Proboszcza osobiście.

8.      Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

niedziela, 12 sierpień 2018 04:31

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela - 05.08.2018 r.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od 15.30 do 16.30.

2.      Dziękuję za sobotnią pracę przy remoncie kaplicy Henrykowi Rogozińskiemu, Michałowi Koślaczowi, Bartkowi Wojciechowskiemu, Sławkowi Zającowi, Tomaszowi Frelikowi, Krzysztofowi i Mateuszowi Woźniakom, Marianowi Topolskiemu, Kamilowi Knyszyńskiemu, Jankowi, Michałowi Paliwodzie, Przemkowi Matyskowi, oraz Paniom i dziewczętom Klaudii Jachimczak, Zuzannie i Klarze Rumińskim, Barbarze Opałka za pomoc w posprzątaniu kaplicy po działaniach remontowych. W następną sobotę bardzo prosimy mężczyzn do kluczowych prac, które muszą być sprawnie wykonane od godz. 8.30.

3.      Od jutra rozpoczynamy kolejny etap remontu naszej świątyni polegający na remoncie dachu wieży kościelnej wraz z wymianą zużytych elementów więźby, dachówki oraz rekonstrukcji schodów wieżowych

4.      15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP będziemy odprawiać Msze św. jak w niedzielę i przeżywać będziemy dożynki parafialne, na Mszy św. o godz. 12.00 prosimy poszczególne wsie o przygotowanie symbolicznych darów ofiarnych na dzień dożynek. 

5.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym za ofiary z przeznaczeniem na prowadzone remonty.

6.      Zapowiedzi przedślubne:

Andrzej Wiśniewski i Beata Kowalska zam. w Łysomicach. Zapowiedź II

Osoby stanu wolnego zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody do zawarcia małżeństwa zobowiązany jest o tym poinformować Proboszcza osobiście.

Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00