mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

1.      W tym tygodniu biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00.

2.      Za tydzień w sobotę o godz. 18.45 zajęcia sportowe na orlik przy szkole.

3.      Dzisiaj z okazji Dnia Matki o godz. 15.30 odbędzie się w kościele koncert P. Haliny Kunickiej oraz występ dzieci przedszkolnych i naszego chóru parafialnego. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz chorego dziecka. Po części artystycznej wszyscy zaproszeni są do świetlicy w Papowie na dalszą część spotkania. Wydarzenie organizuje jak co roku Samorząd Gminy Łysomice.

4.      Dzisiaj przed kościołem trwa zbiórka na cle dobroczynne. A wieczorem o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Kapituły dobroczynnej.

5.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu.

6.      W ubiegły poniedziałek rozpoczęły się prace konserwatorskie nad ołtarzem głównym naszego kościoła. Maksymalnie trwać będą one do końca września. Już dzisiaj wiemy że ołtarz po konserwacji wróci do swojej pierwotnej kolorystyki, której już nikt nie pamięta w parafii, proszę przygotować się na zaskoczenie. Całość prac wyniesie prawie 167 tys. zł. brakuje nam jeszcze do uzbierania 27 tysięcy złotych.

  1. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – tzw. Boże Ciało. Msze św. odprawimy o 9.00 w Papowie Toruńskim przed procesją, o 11.00 w Koniczynce na zakończenie procesji i o 18.00 w Papowie Toruńskim. Proszę poszczególnych mieszkańców sołectw o przygotowanie:

Kościół przygotowuje – Papowo Toruńskie - Osieki

1.      Ołtarz w Papowie Toruńskim przy ul. Warszwskiej 56 (koło Państwa Pyrek) przygotowują mieszkańcy Papowa Toruńskiego.

2.      Ołtarz na rozdrożu dróg ul. Kasztanowej i Spółdzielczej i Warszwskiej – mieszkańcy Łysomic

3.      Ołtarz przy krzyżu ul Osiedlowa na drodze do Koniczynki – mieszkańcy Zakrzewka

4.      Ołtarz w Koniczynce przy figurce – mieszkańcy Koniczynki 

- Proszę o wyznaczenie 16 osób do niesienia chorągwi i feretronów,

- chłopcy pierwszokomunijni niosą różaniec

- dziewczynki również pierwszokomunijne sypią kwiaty - próby odbędą się od wtorku do środy po wieczornej Mszy św. około 18.30.

- mieszkańcy przygotowujący ołtarze wraz z rodzicami dzieci sypiących kwiaty zapewniają kwiaty do sypania na odcinku do ich ołtarza, Papowo Toruńskie od kościoła do ołtarza 1.

- Strażaków proszę o zabezpieczenie procesji i niesienie baldachimu.

- młodzież proszę o czuwanie nad kondycją osób starszych i zabezpieczenie w wodę.

Proszę o uporządkowanie i przystrojenie trasy Bożego Ciała, która biegnie ul. Warszawską, Osiedlową aż do Koniczynki.  

8.       W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Spowiedź z racji I piątku odbędzie się w Łysomicach od 16.00 -17.00 w Papowie o 17.00-18.00 w tym czasie zespół Gaudium Vitae prowadzić będzie modlitwę uwielbienia. Chorych z posługa sakramentalną odwiedzimy w I sobotę miesiąca od godz. 8.00

9.       Od piątku rozpoczną się Nabożeństwa Czerwcowe oraz oktawa Bożego Ciała. Wystawienie wraz z litanią do Serca Pana Jezusa i Aktem ofiarowania odprawiać będziemy po Mszy św. Proszę osoby do niesienia chorągwi i feretronów w czasie procesji Oktawowych.

10.   Za tydzień w niedzielę 3 czerwca o godz. 12.00 zapraszamy dzieci, które rok temu pierwszy raz przystąpiły do Spowiedzi św. i przyjęły I Komunię św. na mszę z okazji I rocznicy przyjęcia tych sakramentów.

Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, i dwumiesięcznika Galilea, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00.

2.      W poniedziałek zapraszamy chórzystów na próbę.

3.      Za tydzień w sobotę godz. o18.45 zajęcia sportowe na orlik przy szkole.

4.      Dzisiaj Msze św. odprawiamy w sposób następujący 7.30, 9.00 (Łysomice) 10.00 i 12.00 Przyjęcie dzieci do I komunii św. 18.00.

5.      Dzieci pierwszokomunijne uczestniczą w codziennej eucharystii w tzw. Białym Tygodniu.

6.      Jutro tzn. w poniedziałek dzieci I komunijne po Mszy św. wieczornej, która wyjątkowo odprawiona będzie o godz. 17.00, zapraszają parafian, rodziny i gości na piknik w ogrodzie. Przygotowano wiele atrakcji i zabaw dla dzieci. Każda rodzina dziecka I komunijnego przynosi coś do zjedzenia z dzisiejszej uroczystości tak, aby wszyscy goście mogli cieszyć się wspólnym przebywaniem z sobą.

7.      Dziękuję ks. Marcinowi i P. Annie, katechetom za przygotowanie dzieci od strony formacyjnej i intelektualnej do przyjęcia I Komunii św. Dziękuję również rodzicom dzieci za włączenie się w prace przygotowawcze naszej świątyni do dzisiejszej uroczystości.

8.      Za tydzień 27 maja w niedzielę z okazji Dnia Matki o godz. 15.30 odbędzie się w kościele koncert P. Haliny Kunickiej oraz występ dzieci przedszkolnych i naszego chóru parafialnego. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz chorego dziecka. Po części artystycznej wszyscy zaproszeni są do świetlicy w Papowie na dalszą część spotkania.

9.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu.

10.  Od jutra ruszają też prace konserwatorskie nad naszym ołtarzem głównym. Trwać będą do końca września. Całość prac wyceniono na prawie 167 tys. zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 100 tys. zł. Reszta 67 tys. zł. to nasz wkład własny, do którego jesteśmy zobowiązani, z czego zabezpieczyliśmy już 40 tys. zł.

11.   Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, i dwumiesięcznika Galilea, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00.

2.      W poniedziałek na 19.00 zapraszamy chórzystów na próbę.

3.      Za tydzień zajęć sportowych w sobotę na orlik przy szkole nie będzie.

4.      Dzisiaj w niedzielę 13 maja po każdej Mszy św. zostają zawierzeni Matce Bożej Fatimskiej mieszkańcy Koniczynki, do których około godz. 19.00 w Koniczynce, zostanie zainstalowana figurka Matki Bożej z kościoła parafialnego. Do udziału w nabożeństwie zapraszamy wszystkich parafian. Dziękuję mieszkańcom Koniczynki za zaangażowanie w budowanie tej figurki przydrożnej, szczególne podziękowanie składam budowniczym niech MB za powstanie jej miejsca kultu i modlitwy wyprasza dla was szczególne błogosławieństwo. Dziękuję również parafianom, organizatorom festynu i mieszkańcom za ofiarę 500 zł złożoną na ten cel budowy.

5.      W tym tygodniu dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszamy na próby przed uroczystością: klasa 3a oraz dzieci z poza szkoły w Łysomicach we wtorek po Mszy świętej o godz. 18.00, klasa 3b i 3c w środę również po Mszy świętej o godz. 18.00.

Sprzątanie kościoła i terenu przy kościele przez rodziców odbędzie się w Czwartek po Mszy św. wieczornej około godz. 18.30.

6.      Spowiedź św. dla dzieci oraz rodziców w piątek o godz. 16.30 w Papowie Toruńskim.

7.      Zapraszamy na zbiórkę ministrantów w sobotę o godz. 11.00.

8.      Za tydzień Msze św. odprawiamy w sposób następujący 7.30, 9.00 (Łysomice) 10.00 i 12.00 Przyjęcie dzieci do I komunii św. 18.00. O 10.30 nie ma mszy w Łysomicach. Z racji dużej liczby dzieci pierwszokomunijnych przyjęcie do I Komunii św. odbędzie się o godz. 10.00 i 12.00.

9.      Za tydzień w poniedziałek dzieci I komunijne po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 zapraszają parafian, rodziny i gości na piknik w ogrodzie.

10.  Proszę Strażaków OSP w Papowie Toruńskim o kierowanie ruchem i ustawienie pojazdów na parkingu kościelnym przed Mszami św. o godz. 10.00 i 12.00.

11.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu.

12.  Zapowiedzi przedślubne:

Narzeczeni:

Paweł Kozłowski i Aleksandra Radzikowska zam. w Łysomicach

Zapowiedź II

Osoby stanu wolnego zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody do zawarcia tego małżeństwa zobowiązany jest poinformować Proboszcza o tym osobiście.

13.   Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, i dwumiesięcznika Galilea, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00.

2.      Zapraszamy na zajęcia sportowe w sobotę o godz. 18.45 na orlik przy szkole.

3.      Dziękuję dużej liczbie osób i całym rodzinom za pomocy w piątek w pracach porządkowych i sianiu trawy w naszym parafialnym ogrodzie. Dziękuję gospodyniom za dary stołu.

4.      Jutro w poniedziałek w szkole w Łysomicach z inicjatywy Kapituły Dobroczynnej będzie miał miejsce wstęp grupy tanecznej Breakdance, Następnie dzieci będą mogły zapisać się na cotygodniowe 1,5 godzinne zajęcia taneczne realizowane od 2 połowy maja w szkole w dni powszednie po zajęciach szkolnych.

5.      We wtorek zapraszamy korzystania z bezpłatnych porad prawnych od godz. 18.00 -20.00 świadczonych przez P. Mecenas Martę Wilkońską

6.      W środę zapraszamy osoby umówione na wizytę u psychologa. 

7.      Za tydzień w niedzielę 13 maja br. o godz. 19.00 w Koniczynce, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej zostanie poświęcona i zainstalowana figurka Matki Bożej. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Koniczynki za zaangażowanie w budowanie tej figurki, szczególne podziękowanie składam budowniczym niech MB za powstanie jej miejsca kultu i modlitwy wyprasza dla was szczególne błogosławieństwo.

8.      W tym tygodniu dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszamy na spotkania organizacyjne i próby przed uroczystością: klasa 3a oraz dzieci z poza szkoły w Łysomicach we wtorek i czwartek po Mszy świętej, klasa 3b i 3c w środę i piątek również po Mszy świętej.

9.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu.

10.  Zapowiedzi przedślubne:

Narzeczeni:

Paweł Kozłowski i Aleksandra Radzikowska zam. w Łysomicach

Zapowiedź I

Osoby stanu wolnego zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody do zawarcia tego małżeństwa zobowiązany jest poinformować Proboszcza o tym osobiście.

Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, i dwumiesięcznika Galilea, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

niedziela, 29 kwiecień 2018 09:24

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 29-04-2018 r.

1.      W tym tygodniu biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00.

2.      W poniedziałek zapraszamy chórzystów na próbę chóru o godz. 19.00.

3.      Zapraszamy na zajęcia sportowe w sobotę o godz. 18.45 na orlik przy szkole.

4.      Dziękuję rodzicom dzieci przygotowujących się do I komunii św. za pomocy w pracach porządkowych w naszym kościele i otoczeniu w dniu wczorajszym.

5.      Od 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe, z którymi związane jest szczególe wstawiennictwu Maryi, Nabożeństwa majowe odprawiać będziemy w Papowie Toruńskim w łączności z mszą św. o godz. 18.00, w Łysomicach w kaplicy o 19.00,w Zakrzewku przy figurze o godz. 19.00. W Koniczynce trwają prace przy figurce 13 maja br. w niedzielę, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej zostanie ona poświęcona i zainstalowana. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Koniczynki za zaangażowanie.

6.      W czwartek 3 maja w Uroczystość NMP Królowej Polski Msze św. w porządku niedzielnym. W tym dniu szczególnie pamiętajmy w modlitwie o Ojczyźnie. o godz. 18.00 celebrować będziemy Msze św. w łączności z uroczystymi nieszporami Maryjnymi.

7.      W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:

W I czwartek miesiąca będziemy modlić się na powołanych i prosić powołania kapłańskie.

Z racji I pierwszego piątku spowiedź w tym miesiącu w Łysomicach od godz.

16.00-17.00 a w Papowie Toruńskim od 17.00–18.00 w tym czasie zespół Gałdium Vitae prowadzić będzie „Wieczór uwielbienia”. W najbliższy piątek bp diecezjalny udzielił dyspensy, nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

8.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekt w ubiegłym tygodniu.

9.      Zapowiedzi przedślubne:

Narzeczeni:

Maciej Andrzej Siałkowski zam. w Łysomicach i Daria Sękowska zam. w Turznie,

Paweł Kazaniecki zam. w Ostaszewie i Sandra Michałowska zam. w Łysomicach

Paweł Potyra zam. w Łysomicach i Kamila Koprowska zam. w Złotorii

Karol Michał Romanowski zam. w Łysomicach i Justyna Nierychlewska zam. w Toruniu – Zapowiedź II

Osoby stanu wolnego zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody do zawarcia tego małżeństwa zobowiązany jest poinformować Proboszcza o tym osobiście.

10.  W dniu 1 maja o godz. 12.00 z Zakrzewka ruszy Rajd rowerowy do Zalesia. Po powrocie w Zakrzewka przy świetlicy odbędzie się piknik, na który zaprasza Sołtys z Radnym przy współorganizacji z Urzędem Gminy.

11.   Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, i dwumiesięcznika Galilea, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00