mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

To projekt Kapituły Dobroczynnej, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkoły w Łysomicach, tak wiec nie tylko z nszej parafii. Tancerze Grupy "No Name" 7 maja br  o godz. 9.45 zaprezentuja dla społecznosci szkolnej w sali gimnastycznej bogaty układ taneczny breakdance. To początek calego przedsięwzięcia, gdyż po zastanowieniu i uzyskaniu zgody rodziców dzieci i młodzież będzie mogła co tydzień uczęszczać w zajęciach tanecznych na terenie szkoły.

Mar 5, 2018

Gaudium Vitae

Dział: Strony

Strona w przygotowaniu...

 

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili…”

Powstała Kapituła Dobroczynności

Dla realizowania społecznej i duszpasterskiej misji troski o dobro każdego człowieka i parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, jej proboszcz ks. Jarosław Ciechanowski powołał z dniem 12 listopada 2017 roku organ pomocniczy i charytatywny parafii, który nazwany został Kapitułą Dobroczynności. Kapituła w swym założeniu ma nieść przesłanie miłości i służby na rzecz drugiego człowieka z poszanowaniem jego godności, nie tylko w aspekcie materialnym, ale też duchowym. Ma czynić dobro nie tylko, tym którzy jawią się jako potrzebujący, ale też tym, którzy „mają się dobrze”, aby nie dopuścić do sytuacji kiedy „źle się będą mieli”. Działania jakie Kapituła chce podejmować to niesienie wsparcia materialnego i duchowego osobom niezamożnym, chorym, starszym czy niepełnosprawnym, ułatwianie młodzieży edukacji poprzez bezpłatne korepetycje czy wsparcie stypendialne, organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym zapewniających zdrowe i kreatywne wykorzystanie czasu wolnego oraz wielopokoleniową integrację i wymianę doświadczeń.

W związku z tym Kapituła będzie podejmować następujące zadania:

1)      wspierania i wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży;

2)      organizowania wypoczynku w czasie wolnym od nauki oraz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

3)      krzewienia wartości i kultury chrześcijańskiej wśród wszystkich pokoleń społeczności parafialnej;

4)      świadczenia i organizowania pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i bytowej;

5)      organizowania działalności charytatywno-opiekuńczej wobec osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

6)      dostarczania informacji i wiedzy z zakresu obowiązującego prawa, organizacji życia publicznego, społecznego i rodzinnego, katolickiej nauki społecznej oraz wiary katolickiej;

7)      ożywiania solidarności i miłości chrześcijańskiej wśród społeczności parafialnej.

W skład Kapituły wchodzą: ksiądz proboszcz Jarosław Ciechanowski jako asystent kościelny oraz przedstawiciele parafii: Andrzej Dalętka, Iwona Karolewska, Kazimiera Komuda, Marek Komuda, Robert Kożuchowski, Elżbieta Opiłowska i Małgorzata Stawinoga.

Członkowie Kapituły działają całkowicie charytatywnie, jednakże dla sprawiania dobroczynności (w każdym zakresie) potrzebują środków materialnych czy finansowych  oraz współpracowników. Środki materialne i finansowe będą pozyskiwane poprzez zbiórki parafialne: materialne w czasie organizowanych akcji dobroczynnych, natomiast finansowe – kwesty po mszach świętych - zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Mile widziane też są przelewy na konto lub wpłaty indywidualnych darczyńców czy sponsorów.

Drugim nie mniej ważnym środkiem wspierania parafialnych działań charytatywnych jest zaangażowanie oraz poświęcenie swojej aktywności i czasu na realizację podjętych przez Kapitułę inicjatyw.

Osoby pragnące zrobić coś dla innych Kapituła zaprasza do współpracy i zgłaszania się do księdza Proboszcza