mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

1.      Zapraszamy wszystkich na Msze św. roratnie w Łysomicach od poniedziałku do piątku o godz. 7.15 w sobotę o godz. 17.00 a w Papowie Toruńskim od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – dzieci prosimy o przychodzenie na roraty z lampionami.

2.      Nasza paarfia na dzień 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja przygotowała 400 paczek dla dzieci. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za przyczynienie się do tego dobra oraz wszystkim którzy włączyli się w organizację tego dnia. 

3.      Zachęcam do nabycia świec Caritas w cenie mała 6,5 zł.

4.      Biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 15.00 do 17.00.

5.      W sobotę zapraszamy Ojców z dziećmi na piłkę halową do szkoły w Łysomicach na godz. 18.40.

6.      Dzisiaj Msz św. w niedzielę z godziny 12.00 w Papowie Toruńskim zostaje przeniesiona na odz. 10.00 z racji ingresu Bpa Wiesława.

7.      Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na cele dobroczynne w naszej parafii. Obecnie Kapituła przekazała pierwsze środki na stypendia naukowe dla studentów oraz zorganizowała paczki z okazji św. Mikołaja i świąt.

8.      Za tydzień w niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

9.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu przekazane na rzecz rekolekcjonisty.

10.  Zapowiedzi przedślubne:

Michał Jerzy Żuralski i Marta Agnieszka Wilkońska zam. ul. Polna 5 Łysomice zapowiedź I. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody istniejące pomiędzy narzeczonymi do zawarcia małżeństwa, zobowiązany jest o tym poinformować proboszcza osobiście.

11.  Zachęcamy do nabycia i czytania tygodnika Niedziela proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

1.      Serdecznie witam i pozdrawiam naszych parafian i przybyłych gości na uroczystości Odpustowe w naszej Parafii ku czci św. Mikołaja Biskupa.

2.      Zapraszamy wszystkich na Msze św. roratnie w Łysomicach od poniedziałku do piątku o godz. 7.15 w sobotę o godz. 17.00 a w Papowie Toruńskim od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – dzieci prosimy o przychodzenie na roraty z lampionami.

3.      Dziękuję przedstawicielom naszej wspólnoty za odwiedzenie wszystkich domów naszej parafii i zaniesienie opłatków wraz z życzeniami swoich duszpasterzy. Ofiary zebrane Kapituła Dobroczynna przeznacza miedzy innymi na zorganizowanie podarunków dla dzieci w dniu św. Mikołaja, 6 grudnia, oraz na pomoc w innych formach członkom naszej wspólnoty. Zapraszamy dzieci na roraty w dniu 5 grudnia o godz. 18.00 do kościoła, dzieci przynoszą podpisane buty a w środę 6 grudnia na roratach będą miały spotkanie ze św. Mikołajem i odbiorą buty z prezentami. We wtorek po wieczornej Mszy św. Elfy św. Mikołaja będą przygotowywać prezenty w plebanii zapraszamy pracowite Elfy do współpracy.

4.      Dziękujemy członkom wspólnoty Ruah, która od 6 grudnia ubiegłego roku rozwija charyzmat modlitwy kontemplacyjnej i otacza nią nasz Dom i całą wspólnotę parafialną.

5.      Zachęcam do nabycia świec Caritas.

6.      Biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 15.00 do 17.00.

7.      I czwartek miesiąca przypada 7 grudnia, od tej pory, co miesiąc w tym dniu będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00 z udziałem zaproszonego kapłana.

8.    W piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w tym dniu nie obowiązuje nas post piątkowy. W godzinach od 12.00-13.00 w tzw Godzinę Łaski zapraszamy do kaplicy i kościoła na modlitwę.

9.      W sobotę zapraszamy Ojców z dziećmi na piłkę halową do szkoły w Łysomicach na godz. 18.40. W sobotę zapraszamy ministrantów o godz. 10.00 na zbiórkę do plebanii.

10.  Msz św. w niedzielę 10 grudnia z godziny 12.00 w Papowie Toruńskim zostaje przeniesiona na godz. 10.00 z racji ingresu Bpa Wiesława.

11.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym za ofiary, które przeznaczamy na remonty i konserwację kościoła oraz funkcjonowanie parafii.

12.  Zachęcamy do nabycia i czytania tygodnika Niedziela proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

 1. Biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 15.00 do 17.00.
 2. W sobotę zapraszamy Ojców z dziećmi na piłkę halową do szkoły w Łysomicach na godz. 18.40.
 3. W poniedziałek 27 listopada od godz. 12.00 osoby zapisane do mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych świadczonych przez P. Sylwię Winiarek.
 4. W środę na 18.40 zapraszamy na jeszcze raz emisję filmu pt. „Siła modlitwy ”, niezwykle ciekawy film szczególnie skierowany do rodzin.
 5. Za tydzień w niedzielę przeżywać będziemy Odpust parafialny związany z naszym patronem św. Mikołajem. W związku z tym serdecznie zapraszamy na coroczne ćwiczenia rekolekcyjne przed odpustem i jednocześnie przed adwentem, które poprowadzi dla nas ks. prof. Kazimierz Pierzchała. Rozpoczną się one w I Piątek miesiąca spowiedzią w Łysomicach od 16.00 – 17.00 a w Papowie Toruńskim od 17.00 do 18.00. W Papowie w czasie spowiedzi trwać będzie wieczór uwielbienia prowadzony przez zespół Gaudium Vitae. Msze św. z naukami rekolekcyjnymi w Piątek i Sobotę o godz. 17.00 w Łysomicach a o 18.00 w Papowie Toruńskim a w niedzielę na Mszach św. Suma odpustowa odprawiona będzie o godz. 12.00.
  Mszy św. porannej w Piątek w Łysomicach o godz. 7.15 nie będzie. Adoracja w czasie rekolekcji w sobotę 8.00 - 12.00 w Papowie Toruńskim a 12.00 – 17.00 w Łysomicach.
  W
  sobotę odwiedzimy naszych chorych z posługa od godz. 8.00.
 6. I czwartek miesiąca przypada 7 grudnia, od tej pory, co miesiąc w tym dniu będzie możliwość spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00 z udziałem zaproszonego kapłana, tak aby dać możliwość spowiedzi co miesiąc u spowiednika spoza parafii. Za tydzień rozpoczną się roraty w Łysomicach o godz. 7.15 a w Papowie o godz. 18.00. Prosimy dzieci już o przystąpienie do przygotowania lampionów.
 7. Z racji odpustu spotkanie z dziećmi i rodzicami I komunijnymi w 3 niedzielę miesiąca 10 grudnia na Mszy św. o godz. 12.00.
 8. Tydzień temu zbieraliśmy przed kościołem w czasie zbiórki do puszek na cele dobroczynne naszej wspólnoty parafialnej. Zebrane środki Kapituła Dobroczynna częściowo skierowała już na przyznanie pierwszych stypendiów naukowych dla zakwalifikowanych studentów.
 9. Dziękuję przedstawicielom naszej wspólnoty za odwiedzenie wszystkich domów naszej parafii z zaniesienie opłatków wraz z życzeniami swoich duszpasterzy. Ofiary po zliczeniu Kapituła Dobroczynna przeznaczy miedzy innymi na zorganizowanie podarunków dla dzieci w dniu 6 grudnia oraz na pomoc w innych formach członkom naszej wspólnoty.
 10. Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym za ofiary, które przeznaczamy na remonty i konserwację kościoła oraz funkcjonowanie parafii.
 11. Zachęcamy do nabycia i czytania tygodnika Niedziela proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 1. Biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 15.00 do 17.00.
 2. Adoracja w sobotę 8.00 - 12.00 w Papowie Toruńskim a 12.00 – 17.00 w Łysomicach.
 3. W sobotę zapraszamy Ojców z dziećmi na piłkę halową do szkoły w Łysomicach na godz. 18.40.
 4. W poniedziałek 27 listopada od godz. 12.00 osoby zapisane do mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych świadczonych przez P. Sylwię Winiarek.
 5. W środę na 18.40 zapraszamy na emisję filmu pt. „Siła modlitwy”
 6. W piątek na msze św. wieczorną zapraszamy młodzież a po niej na spotkanie do salki.
 7. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 Ministranci i lektorzy udadzą się autokarem na coroczne formacyjne spotkanie w Chełmży. Do obecności cała służba liturgiczna jest zobowiązana, zbiórka z zabranymi ze sobą strojami liturgicznymi w Papowie Toruńskim przed kościołem o godz. 9.00.
 8. Dzisiejsza niedziela wolą Ojca św. Franciszka nazywana jest po raz pierwszy „Światowym dniem ubogich”. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj przed kościołem trwa zbiórka do puszek na cele dobroczynne naszej wspólnoty parafialnej. Z natury samego Kościoła wynika, że w równym stopniu traktuje głoszenie ewangelii i niesienie miłosierdzia – dobrze czyni tym, którzy w różnych sferach swojego życia potrzebują wsparcia wspólnoty Kościoła. Zebrane środki Kapituła Dobroczynna skieruje w formie pomocy do studentów, uczniów i dzieci, ludzi chorych, biednych i pokrzywdzonych przez los. Od pomocy w edukacji pokonywaniu trudności codziennego życia poprzez pomoc w chorobie i pomoc doraźną. Od tej pory w 3 niedzielę miesiąca taka zbiórka będzie miała miejsce, a zebrane środki będą służyły świadczenia pomocy w naszej wspólnocie parafialnej.
 9. Dzisiaj o godz. 19.00 w Domu parafialnym spotkanie Kapituły dobroczynnej naszej parafii.
 10. W najbliższych dniach zawitają również w naszych domach przedstawiciele naszej parafii z opłatkami wigilijnymi, przekazane ofiary przeznaczamy na zorganizowanie między innymi podarunków dla dzieci w dzień 6 grudnia św. Mikołaja. Koordynacją tego wydarzenia zajmie się Kapituła dobroczynna.
 11. Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym za ofiary, które przeznaczamy na remonty i konserwację kościoła oraz funkcjonowanie parafii.
 12. W tym tygodniu zebraliśmy plony z naszego pola parafialnego. Dziękuję P. Remigiuszowi Wiśniewskiemu ze Sławkowa ze uprawę naszego pola.
 13. We wtorek o godz. 13.00 odbędzie się pogrzeb śp. Stanisława Wiśniewskiego, który zmarł w wieku 67 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
 14. Zachęcamy do nabycia i czytania tygodnika Niedziela proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 1. Biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek i wtorek od 15.00 do 17.00.
 2. Adoracja w sobotę 8.00 - 12.00 w Papowie Toruńskim a 12.00 – 17.00 w Łysomicach.
 3. W sobotę zapraszamy Ojców z dziećmi na piłkę halową do szkoły w Łysomicach na godz. 18.40.
 4. W najbliższy wtorek od 18.00 do 20.00 można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez P. Mecenas Martę Wilkońską.
 5. W środę na 18.40 zapraszamy na emisję zabawnego filmu komedii pt. „Jak Bóg da”
 6. W czwartek od godz. 12.00 zapraszamy osoby zapisane na wizytę do psychola - P. Sylwii Winiarskiej.
 7. W piątek na msze św. wieczorną zapraszamy młodzież a po niej na spotkanie do salki.
 8. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły Dobroczynnej w naszej parafii, ustalono kierunki działania tego organu. Z natury samego Kościoła wynika, że w równym stopniu traktuje głoszenie ewangelii i niesienie miłosierdzia – dobrze czyni tym, którzy w różnych sferach swojego życia potrzebują wsparcia wspólnoty Kościoła. Na spotkaniu Kapituły Dobroczynnej wzięto pod uwagę kontekst społeczny naszej parafii, ustalono podstawowe formy pomocy skierowane do studentów, uczniów i dzieci, ludzi chorych, biednych i pokrzywdzonych przez los. Od pomocy w edukacji pokonywaniu trudności codziennego życia poprzez pomoc w chorobie i pomoc doraźną. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka najbliższa niedziela 33 niedziela zwykła w ciągu roku będzie obchodzona, jako Niedziela Dobroczynności w czasie, której będziemy zbierać do puszek tradycyjną dziesięcinę na cele dobroczynne naszej wspólnoty parafialnej. Od tej pory w 3 niedzielę miesiąca taka zbiórka będzie miała miejsce, zebrane środki będą służyły świadczenia pomocy w naszej wspólnocie parafialnej. Postanowiliśmy otworzyć również subkonto w Banku do przekazywania w ten sposób ofiarowanych środków na rzecz potrzebujących. Wszystkie działania dobroczynne również w najbliższym czasie roznoszony opłatek i organizacja paczek dla dzieci z okazji naszego święta w dzień świętego Mikołaja – patrona dobroczynności, będą organizowane i koordynowane przez naszą Kapitułę Dobroczynną.
 9. Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym: P. Krystynie Majewskiej z Łysomic ofiary te przeznaczamy na remonty i konserwację kościoła oraz funkcjonowanie parafii.
 10. Zachęcamy do nabycia i czytania tygodnika Niedziela proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl