mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

1.      Dzisiaj wieczorem tzn. w niedzielę o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

2.      W poniedziałek biuro parafialne będzie nieczynne.

3.      Jutro razem z ks. Marcinem z grupą 32 dzieci i młodzieży udajemy się na zimowisko do Zakopanego. W parafii zastępować nas będzie ks. Wiesław.

4.      We wtorek od 18.00-20.00 istnieje możliwość skorzystania z porad prawnych świadczonych przez P. mecenas Martę Wilkońską.

5.      Drogi krzyżowe odprawiamy w piątki w Łysomicach przed Mszą św. o godz. 7.00 a w Papowie Toruńskim o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę w Łysomicach o 8.45 a w Papowie przed sumą o godz. 11.45.

6.      W piątek po Drodze Krzyżowej spotkanie młodzieży oazowej.

7.      21 marca P. Sylwia Winiarek - psycholog udzielać będzie porady.

8.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

9.      W następną sobotę o godz. 18.00 zapraszamy narzeczonych na kolejne spotkanie przygotowujące do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

10.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu.

11.  Dzisiaj zbiórka na cele dobroczynne. Spotkanie Kapituły Dobroczynnej odbędzie się dzisiaj po wieczornej Mszy św.

12.  W tym tygodniu na miejsce spoczynku odprowadziliśmy śp. Adama Kończalskiego; śp. Teresę Marię Pokwicką oraz śp. Barbarę Rumińską.

 

1.      W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00 do 17.00

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.

4.      W niedzielę, poniedziałek i wtorek od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach nabożeństwa 40-o godzinnego przed Środą Popielcową.

5.      W Środę Popielcową msze św. o godz. 9.00 i 18.30 w kościele i o 17.00 w Łysomicach.

6.      Drogi krzyżowe odprawiać będziemy w piątki w Łysomicach przed Mszą św. o godz. 7.00 a w Papowie Toruńskim o godz. 19.00. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę w Łysomicach o 8.45 a w Papowie Toruńskim przed sumą o godz. 11.45.

7.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

8.      Dzisiaj tzn. 11 lutego przypada światowy Dzień Chorego na Msze św. o godz. 12.00 zapraszamy szczególnie osoby chore, którym udzielimy sakramentu chorych oraz błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem tzw. błogosławieństwa lourdzkiego.

9.      W tym tygodniu dowiedzieliśmy się o uzyskaniu 250 tys. dotacji od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, 150 tys. na konserwację ścian wieży i 100 tys, konserwację głównego ołtarza w kościele. W przypadku ołtarza to prawie 50 % kosztów gdyż wyceniono całość prac na 220 tys. zł. W kolejnym etapie będziemy składać wnioski do Misnistra MSWiA o dofinansowanie remontu dachu wieży. Oraz do Rady Gminy Łysomice o przyznanie zwiększonych środków na konserwację naszego kościoła, który na terenie gminy jest jednym z najcenniejszych zabytków i obiektem dziedzictwa kulturowego.

10.  W następną sobotę o godz. 18.00 zapraszamy narzeczonych na kolejne spotkanie przygotowujące do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

11.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu.

12.  Za tydzień w niedzielę zbiórka na cele dobroczynne i spotkanie Kapituły Dobroczynnej po wieczornej Mszy św.

13.  W tym tygodniu na miejsce spoczynku odprowadzimy śp. Adama Kończalskiego pogrzeb w poniedziałek o godz. 13.30; śp. Teresy Marii Pokwickiej pogrzeb we wtorek o godz. 12.00 oraz śp. Barbary Rumińskiej pogrzeb w środę o godz. 12.00.

14.  Zachęcam do nabycia tygodnika Niedziela.

1.      W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00 do 17.00

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie organizacyjne dla ministrantów i młodzieży wyjeżdzających do Zakopanego w ferie. Prosimy o obecność rodziców dzieci i młodzieży niepełnoletniej.

4.      Od 10 lutego wznawiamy adorację sobotnią w kościele od 8.00 – 12.00 i w kaplicy w Łysomicach od 12.00 – 17.00.

5.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

6.      W najbliższą sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną a w niedzielę 11 lutego na Msze św. o godz. 12.00 zapraszamy szczególnie osoby chore, w dzień chorego udzielimy sakramentu chorych oraz błogosławieństwo chorego Najświętszym Sakramentem tzw. lourdzkie.

7.      Dziękuję licznie zgromadzonym parafianom w dniu wczorajszym jako pomocy przy sprzątaniu kościoła i kaplicy z dekoracji świąteczne, dziękuję Beacie Walter, Jackowi Karolewskiemu, Pawłowi i Józefie Tomaszewskim, Kazimierzowi, Elżbiecie i Marii Opiłowskim, Leokadii Czekaj, Darii Piotrowskiej, Tymkowi Nowakowi i Natalii Wydra, Krystynie, Kazimierze Komuda, Jagodzie Frelik, Jakubowi i Krzysztofowi Tołpa Sławkowi Zającowi, Włodkowi Miąskowskiemu, Sławkowi Malonowi, Mariuszowi Skurcz, Bogdanowi Skudlarskiemu, Przemkowi Matyskowi, Jarosławowi Demskiemu, Arkadiuszowi Rychlickiemu, Januszowi Tołkanowiczowi, Irkowi Rybackiemu, Jarkowi Maciejewskiemu, Piotrowi i Barbarze Opałka, Apolonii i Reginie Wantowskim, Kamili Rumińskiej, Jankowi Górzkowskiemu, Andrzejowi Dalętka.

8.      Dziękuję mieszkańcom Koniczynki a dokładnie mieszkańcom bloków 6 i 8 za wyrażenie zgody na postawienie kapliczki przydrożnej pomiędzy blokami na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Wiosną rozpoczniemy budowę kapliczki tak, aby w tym roku w dzień Bożego Ciała przygotować przy niej 4 stację.

9.      Dziękuję nauczycielom i młodzieży, którzy wyrazili gotowość prowadzenia korepetycji dla dzieci oraz zajęcia w czasie przedszkola 4-o godzinnego raz w miesiącu w sobotę. Ruszamy w marcu tuż po feriach zimowych. O szczegółach będziemy informować.

10.  Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

11.  W następną sobotę o godz. 18.00 zapraszamy narzeczonych na kolejne spotkanie przygotowujące do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

12.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu.

13.  W tym tygodniu na miejsce spoczynku odprowadziliśmy + Jan Miszałkowski z Koniczynki + Wiktoria Stanisława Borowczyk – Kilan z Papowa Toruńskiego – Osieki, + Piotr Bertholz z Papowa Toruńskiego, + Krystynę Jagielską z Papowa Toruńskiego - Osieki.

Zachęcam do nabycia ciekawego dwumiesięcznika poświęconego Pismu Świętemu pt. „Galilea” oraz tygodnika Niedziela.

niedziela, 28 styczeń 2018 08:16

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 28-01-2018 r.

1.      W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00 do 17.00

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.

4.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

5.      W tym tygodniu przeżywać będziemy dni eucharystyczne.

I czwartek miesiąca - modlimy się za kapłanów i o powołania do kapłaństwa, od 17.00 - 18.00 istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi u ks. Wojtka, zaproszonego kapłana.

I Piątek miesiąca – okazja do spowiedzi od 16.00 -17.00 w Łysomicach a od 17.00 – 18.00 w Papowie Toruńskim w tym też czasie zespół Gaudium Vitae poprowadzi wieczór uwielbienia.

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy przed dniem chorego tzn. w sobotę 10 lutego.

6.      Od 10 lutego również wznawiamy adorację sobotnią w kościele od 8.00 – 12.00 i w kaplicy w Łysomicach od 12.00 – 17.00.

7.      Za tydzień w sobotę od godz. 9.00 zapraszamy mężczyzn i kobiety do pomocy w sprzątaniu kościoła i kaplicy chodzi o demontaż dekoracji świątecznej, wyniesienie choinek i ogólne posprzątanie.

8.      W przyszłą niedzielę 4 lutego na Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

9.      Od soboty 3 lutego o godz. 18.00 rozpoczyna się cykl cotygodniowych spotkań dla narzeczonych przygotowujący ich do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. 3, 10, 17, 24 lutego 3, 10, 17,24 marca oraz 7 i 14 kwietnia. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się.  

10.  W ubiegłym tygodniu na cele dobroczynne do puszek zebraliśmy 1011,85 zł.

11.  Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym: Markowi Moskalowi oraz Wiesławowi i Iwonie Parzyszek z Łysomic za złożone ofiary na cele remontowe.

12.  Dziękuję Darkowi Linowskiemu za kilkudniową pracę przy pracach wykończeniowych schodów w plebanii.

13.  Dziękuję wraz z ks. Marcinem za ciepłe przyjęcie nas w Waszych domach z wizyta duszpasterską w czasie kolęd.

14.  We wtorek odbędą się 2 pogrzeby o godz. 11.00 + Jan Miszałkowski z Koniczynki o 13.00 + Wiktoria Stanisława Borowczyk – Kilan z Papowa Toruńskiego – Osieki.

15.  Zachęcam do nabycia ciekawego dwumiesięcznika poświęconego Pismu Świętemu pt. „Galilea” oraz tygodnika Niedziela.

niedziela, 21 styczeń 2018 21:59

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 21-01-2018 r.

1.      We wtorek kończymy kolędy, msze św. od wtorku wracają do zwyczajnego porządku.

2.      W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się próba chóru.

3.      W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.

4.      W sobotę zapraszamy ojców z dziećmi na piłkę halową do sali szkolnej w Łysomicach.

5.      Dzisiaj przed kościołem zbiórka na cele dobroczynne.

6.      Kapituła Dobroczynna organizuje pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, uczęszczających do klas 4-6, Szkoły Podstawowej. Poszukujemy chętnych do prowadzania indywidualnych zajęć z uczniami z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, jak również specjalistów mogących udzielać pomoc w zakresie logopedii.

W trakcie ferii zimowych nasza Parafia organizuje wyjazd ministrantów i młodzieży do Zakopanego oraz warsztaty plastyczne. Zadania dofinansowywane są również przez parafię, Warsztaty będą odbywać się w łysomickim pałacyku od godz. 9.30. Bliższe informacje na stronie internetowej.

7.      Dziękuję za ofiary złożone w ramach kolekty w ubiegłym tygodniu. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym za złożone ofiary na cele remontowe, które rozpoczniemy wiosną.

8.      Zachęcam do nabycia ciekawego dwumiesięcznika poświęconego Pismu Świętemu pt. „Galilea” oraz tygodnika Niedziela.

O Naszej Parafii

Parafia najprawdopodobniej została założona przez Krzyżaków na przełomie XIII i XIV w. Z tego okresu pochodzi prezbiterium - najstarsza część świątyni. Nawa główna, wybudowana także w stylu gotyckim, ma późniejszy rodowód. Najnowsze części kościoła pochodzą z początku XX w. W czasie reformacji, w związku z przejęciem parafii w Grębocinie, Rogowie i Gostkowie przez protestantów, Papowo stało się ośrodkiem katolicyzmu dla całej okolicy. W okresie II wojny światowej zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau ówczesny proboszcz - ks. Franciszek Mitręga.

Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich lat należy wymienić: oficjalną wizytę w dniu 6 grudnia 1990 roku Generała Zakonu Paulinów Jana Nalaskowskiego, który pochodzi z tej parafii, parafialne obchody jubileuszu 750 - lecia diecezji chełmińskiej i peregrynacja w rodzinach figury Matki Bożej Fatimskiej poświęconej przez bp. Jana Chrapka. Parafia odbyła pieszą pielgrzymkę na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Toruniu w roku 1999 oraz Misje Ewangelizacyjne w dniach 2 - 10 grudnia 2000 r. Wykonano także najbardziej potrzebne inwestycje - m. in. remont prezbiterium kościoła i kaplicy filialnej w Łysomicach i gruntowna naprawa organów. Wykonano niezbędne prace badawczo - odkrywcze w kontekście planowanego remontu wnętrza świątyni, które pozwoliły na rozpoczęcie prac dotyczących kapitalnego remontu kościoła.