mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
 1. Dzisiaj do I Komunii św. zostaną przyjęte: o godz. 9.00 - Anna Denis oraz o 10.30 - Dominika Kalinowska. a w nadchodzącym tygodniu. Marcel Borowicki i Maja Lisińska
 2. W poniedziałek biuro parafialne czynne będzie od godz. 15.00-16.30.
 3. W poniedziałek po wieczornej Mszę św. zapraszamy młodzież przygotowują się do bierzmowania na spotkanie formacyjne.
 4. Nabożeństwa majowe odprawiamy w łączności z Mszą św w Łysomicach o godz. 17.00 w Papowie Toruńskim o godz. 18.00. Nie rezygnujmy też z naszej osobistej modlitwy przy figurkach w naszych miejscowościach, gdzie w ramach spaceru można tam się udać na osobistą modlitwę.
 5. W poniedziałek będą trwały prace na cmentarzu polegające na usuwaniu wyciętych przed 4 lat pni drzew. Frezowanie spowoduje wystąpienie dużej ilości trocin, proszę o posprzątanie sąsiadujących pomników ze zniczy i ozdób oraz o zrozumienie chwilowych utrudnień.
 6. Rozpoczęły się prace konserwatorskie nad ołtarzem bocznym św. Antoniego, został on zabrany do pracowni. Całość zadania to 180 tys. zł. Na rok 2020 obejmują one kwotę prawie 100 tys zł. Wkład własny tego zadania na ten rok to 20 tys. zł. Konserwacja przeprowadzona będzie w 2 etapach w ciągu 2 lat.
 7. Niebawem ruszą również prace nad sklepieniami wewnątrz kościoła. Całość inwestycji to prawie 150 tys. zł., prawie 50 tys. to wkład własny.
 8. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy troszczą się o nas księży również w trudnym dla as czasie. Wyrazem wdzięczności jest nasza troska o Wasze Zbawienie wyrażona poprzez sprawowaną Mszę świętą i modlitwę.
 9. Dziękuję Wojciechowi Walter za uruchomienie mechanizmu zasłaniania obrazu Matki Bożej w głównym ołtarzu.
 1. W poniedziałek biuro parafialne czynne będzie od godz. 15.00-16.30.
 2. Dzisiaj do I Komunii św. zostaną przyjęte: Wiktoria Wiśniewska, Kacper Maliszewski oraz Hanna Rolle. W tym tygodniu do do I Komunii św. przyjęte będą kolejne dzieci: wtorek - Zosia Kowalska, czwartek - Szymon Pomirski, Piątek - Igor Dąbrowski w niedzielę - Anna Denis oraz Dominika Kalinowska.
 3. Nabożeństwa majowe odprawiamy w łączności z Mszą św w Łysomicach o godz. 17.00 w Papowie Toruńskim o godz. 18.00. Nie rezygnujmy też z naszej osobistej modlitwy przy figurkach w naszych miejscowościach, gdzie w ramach spaceru można tam się udać na osobistą modlitwę.
 4. W środę 13 maja przypada wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w tym dniu tradycyjnie mieszkańcy Koniczynki przybywają z pochodzącą z kościoła figurą Maryi Fatimskiej aby wszyscy mogli ją uczcić. Po Mszy św. Figura wraca do Koniczynki aby dalej strzec mieszkańców, tam też zostanie odprawione nabożeństwo majowe.
 5. W tym tygodniu rozpoczną się prace konserwatorskie w kościele nad ołtarzem bocznym św. Antoniego. Otrzymaliśmy dotację MKiDN w kwocie 80 tys. zł. Zostanie on stopniowo zdemontowany. Po konserwacji, która przebiegać będzie w 2 etapach wróci do kościoła po zakończeniu konserwacji, najprawdopodobniej w 2021 r.
 6. Na ten rok zaplanowane są również prace nad odtworzeniem sklepień wewnątrz kościoła. Otrzymaliśmy dotację na ten cel z MSWiA w kwocie 100 tys zł. Również będą trwały prace nad posadzką w zakrystii Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego 20 tys. Planujemy również wyposażenie zakrystii w meble oraz zostanie wykonany nowy ołtarz i ambona w kościele. Wkład własny tych inwestycji to 68 tys zł. Na te prace mamy odłożoną przeszło połowę kwoty wkładu własnego z ofiar kolędowych przeznaczonych na remont świątyni.
 7. W kaplicy w Łysomicach zostały wykonane: ambona i ołtarz, które zostaną jeszcze doposażone w kamienną mensę oraz symbole liturgiczne. Całość zostanie konsekrowana wraz z poświęceniem kaplicy przez Biskupa.
 8. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy troszczą się o nas księży również w trudnym dla as czasie. Wyrazem wdzięczności jest nasza troska o Wasze Zbawienie wyrażona poprzez sprawowaną Mszę świętą i modlitwę. Dziękuję Panu Kazimierzowi Pniewskiemu za pomoc w porządkowaniu terenu z pni drzew z terenu parafialnego przeznaczonego na poszerzenie drogi.
 9. W ubiegłym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Marii Siwicką oraz śp. Joanny Parzyszek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
 1. Wszystkie Msze św niedzielne o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 na czas epidemii są transmitowane na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku bądź bezpośrednio na YouTube nazwa Parafia Papowo Toruńskie.
 2. Dzisiaj ostatni raz od godz. 15.00 do 15.30 udając się do kaplicy i kościoła będzie można przyjąć komunię św. poza Mszą świętą.
 3. W poniedziałek biuro parafialne czynne będzie od godz. 15.00-16.30.
 4. W poniedziałek na godz. 19.00 w kościele odbędzie się modlitwa różańcowa mężczyzn prowadzona przez Męski Pluton Różańca, zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwa w domach łącząc się poprzez transmisję.
 5. Za tydzień w niedzielę przyjęte do I Komunii św. będą kolejne dzieci: Wiktoria Wiśniewska oraz Kacper Maliszewski.
 6. Wkroczyliśmy w miesiąc maj. Nabożeństwa majowe odprawiamy w łączności z Mszą św w Łysomicach o godz. 17.00 w Papowie Toruńskim o godz. 18.00. Nie rezygnujmy też z naszej osobistej modlitwy przy figurkach w naszych miejscowościach, gdzie w ramach spaceru można tam się udać na osobistą modlitwę.
 7. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy troszczą się o nas księży również w trudnym dla as czasie. Wyrazem wdzięczności jest nasza troska o Wasze Zbawienie wyrażona poprzez sprawowaną Mszę świętą i modlitwę.
 8. W ubiegłym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Adama Zalewskiego z Łysomic. W tym tygodniu odbędzie się pogrzeb we wtorek o godz. 11.00 śp. Marii Siwickiej z Koniczynki oraz w środę o godz. 12.00 śp. Joanny Parzyszek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
 1. Wszystkie msze św niedzielne 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 na czas epidemii są transmitowane na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku bądź bezpośrednio na YouTube wpisując Parafia Papowo Toruńskie.

 2. W niedzielę od godz. 15.00 do 15.30 udając się do kaplicy i kościoła będzie można przyjąć komunię św. poza Mszą św.

 3. Od dnia jutrzejszego tj. od 20 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmienia się możliwość uczestniczenia we Mszach świętych dla całkowitego grona osób, 1 osoba na 15 metrów użytkowych powierzchni miejsca kultu. Bezpośrednio w kościele na modlitwie będzie mogło przebywać 23 osoby w kaplicy w Łysomicach 12 osób.

 4. Za tydzień w niedziele 26.04 o godz. 12.00 zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na Mszę św. oraz na spotkanie online.

 5. W związku z panującą pandemia podjąłem decyzję o rozwiązaniu umowy z organizatorem październikowej pielgrzymki do Medjugorie. Niestety zgodnie z zapisami umowy operator obciążył nas kwotą 100 zł od osoby jako potrącenie poniesionych kosztów polegających na dokonanych rezerwacjach w hotelach .Pozostała część wpłaty tj 400 zł od osoby zostanie uczestnikom zwrócona na nr rachunku bankowego w tym tygodniu bądź za tydzień uczestnicy będą mogli odebrać zaliczki w formie gotówkowej udając się do biura parafialnego. Poniżej treść wypowiedzenia umowy:

Nawiązując do umowy zawartej pomiędzy Biurem Podróży Geosfera a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim obejmującą organizację wycieczki do Medjugorie w dniach 3-10.10.2020 r., mając na uwadze: sytuację związaną z panującą pandemią w świecie, beneficjentów wycieczki, którzy  w większości stanowią grupę starszych ludzi oraz niesprzyjające prognozy dotyczące długiego trwania pandemii a przez to trwające zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, Parafia jako zleceniodawca odwołując się do paragrafu nr 5 powyższej umowy, odstępuje od organizacji przedmiotowej wycieczki i prosi o zwrot wpłaconej zaliczki na ten sam nr rachunku bankowego, z którego zleceniobiorca otrzymał zaliczkę. Strony ustaliły, że na dzień 16.04.2020 r. Zgodnie z punktem 2 w/w paragrafu 5, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu należności poniesionych faktycznie kosztów. Organizator oświadczył, że jest to kwota 100 zł od uczestnika związana z dokonanymi rezerwacjami hotelu”.

1. Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostaje zachowane ograniczenie uczestniczenia wiernych we Mszach świętych do 5 osób poza posługującymi w liturgii.

2. Msze Święte odprawimy w porządku niedzielnym.

3. Nadal trwa dyspensa od udziału we Mszy św świątecznej i niedzielnej.

4. Zachęcamy do wzięcia udziału w transmisji w II dzień Świąt

5. Porządek mszy św. niedzielny i świąteczny: 7.30, 9.00 (Ł), 10.30 (Ł), 12.00, 18.00.