mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
 1. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w środę od godz. 15.00-16.30.
 2. Trwa przyjmowanie kandydatów na ministrantów w naszej parafii. Chłopcy zgłaszają się w zakrystii do księży. Rodziców prosimy o wsparcie dzieci w ich pragnieniu i wyrażanie zgody na służbę przy Ołtarzu Pańskim.
 3. Dziękuję parafianom Katarzyna i Dariusz Śliwińscy oraz osobom koordynującym za pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 4. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować wyjazd rowerowy ministrantów w ubiegłym tygodniu, szczególnie Łukaszowi Błaszkiewiczowi i Bartkowi Wojciechowskiemu oraz opiekunom ks. Marcinowi i Panu Pawłowi.
 5. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w ramach kolekty. Bóg zapłać ofiarodawcom indywidualnym Sławomirowi Szałkowskiemu, Mateuszowi Ryder-Leczkowskiemu, Państwu Kossakowskim i Chmurzyńskim, Zdzisławowi Dembek, Barbarze i Ryszardowi Mucharskim. Na dzień dzisiejszy do uzbierania na wkład własny parafii pokrycia tegorocznych inwestycji pozostało 85 tys. zł.
 6. Rozpoczynamy w naszej parafii kolejny etap remontów, wśród nich I etap remontu dachu kościoła nawa główna i boczna, konserwacja ołtarza południowego, konserwacja drugiej blendy z maswerkami na ścianie zakrystii, prace przy balustradzie i elewacji kaplicy w Łysomicach. Całość tych prac wyniesie 454 202 zł.
 7. 15 sierpnia odprawiamy Msze św. w cyklu niedzielnym, gdyż mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Dożynki parafialne odbędą się tradycyjnie na Mszy św. o godz. 11.00. Poszczególne sołectwa przynoszą wieńce dożynkowe i chleby. Po Mszy św. odbędzie się festyn na który zapraszają rolnicy, którzy jako pierwsi składają Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. W tym roku rolnicy na stół dożynkowy na festynie ofiarowują pieczonego prosiaka a gospodynie ciasto. Wszystkich po Mszy dożynkowej zapraszamy więc na posiłek.
 8. Za tydzień w sobotę 20 sierpnia, szafarze od godz. 7.30 udadzą się z komunią świętą do chorych.
 9. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na cele dobroczynne w naszej parafii i spotkanie Kapituły Dobroczynnej wieczorem po Mszy św.
 10. W gablocie zostały wywieszone listy przyjętych kandydatów do bierzmowania na I rok i tych, którzy kontynuują przygotowanie w II roku oraz tych, którzy powtarzają I rok.
 11. Zapowiedzi Przedślubne:
  Bartłomiej Tecmer zam. w Ciechocinku i Wiktoria Daria Olszewska zam. Łysomice
  Zapowiedź I
  Robert Kruszewski zam. Łysomice i Roksana Wojtkun zam. Ostaszewo
  Karol Melerski zam. Obrowo i Natalia Parzyszek zam. Zakrzewko
  Zapowiedź II
  Jeśli komukolwiek znane są przeszkody kanoniczne istniejące pomiędzy narzeczonymi do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, zobowiązany jest w sumieniu o tym poinformować proboszcza.
 12. Zapraszamy w niedzielę 28 sierpnia po mszy św. o godz. 11.00 do wysłuchania koncertu zatytułowanego Ave Maria. Składają się na niego bardzo piękne często mało znane utwory, w większości maryjne. Solistką koncertu jest Karolina Zielińska, studentka IV roku wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku akompaniować będzie Marek Piątkowski.
 13. Zachęcam do zainteresowania się nowym numerem Tygodnika „Niedziela”.
 1. Dzisiaj po wieczornej Mszy św. spotkanie Kapituły Dobroczynnej.
 2. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30
 3. W tym tygodniu przypada:
  I Czwartek miesiąca modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa
  I Piątek miesiąca okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszami św.
  I sobota odwiedzamy chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.00
 4. Trwa przyjmowanie kandydatów na ministrantów w naszej parafii. Chłopcy zgłaszają się w zakrystii do księży. Rodziców prosimy o wsparcie dzieci w ich pragnieniu i wyrażanie zgody na służbę przy Ołtarzu Pańskim.
 5. Dziękuję parafianom Apoloni Wantowskiej i Ewie Stańczewskiej oraz osobom koordynującym za pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 6. W najbliższą sobotę i niedzielę ministranci wybierających się na rajd rowerowy nad morze składają swoje rowery i bagaże w salce w plebanii.
 7. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w ramach kolekty. Bóg zapłać ofiarodawcom indywidualnym.
 8. Dziękuję Panom Krystianowi Polakowi, Jarkowi Maciejewskiemu, Marianowi Topolskiemu, Andrzejowi Gałkowskiemu oraz Zbyszkowi Janiaczykowi za pomoc w pracach związanych z remontem schodów w kaplicy oraz modernizacją kotłowni w plebanii.
 9. Zakończyły się prace przy chodniku i schodach kaplicy. Zachęcamy do korzystania z bocznego wejścia do kaplicy z łagodnym wejściem przez osoby starsze oraz rodziny z dziećmi.
 10. Rozpoczynamy w naszej parafii kolejny etap remontów, wśród nich I etap remontu dachu kościoła nawa główna i boczna, konserwacja ołtarza południowego, konserwacja drugiej blendy z maswerkami na ścianie zakrystii, prace przy balustradzie i elewacji kaplicy w Łysomicach. Całość tych prac wyniesie 454 202 zł. Na dzień dzisiejszy do uzbierania na wkład parafii pozostało 95 tys. zł.
 11. Dożynki parafialne odbędą się tradycyjnie 15 sierpnia na Mszy św. o godz. 11.00. Prosimy poszczególne sołectwa o przygotowanie wieńców i chlebów jako darów ofiarnych eucharystycznych. Po Mszy św. odbędzie się festyn na który zapraszają rolnicy, którzy jako pierwsi składają Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. W tym roku rolnicy na stół dożynkowy na festynie ofiarowują pieczonego prosiaka a gospodynie ciasto. Wszystkich po Mszy dożynkowej zapraszamy więc na posiłek.
 12. Zapowiedzi Przedślubne:
  Andrzej Huzarski zam. w Łysomicach i Marcelina Gręźlik zam. Osiek nad Wisłą Zapowiedź I.
  Adam Walter zam. w Papowie Toruńskim i Anna Lewandowska zam. w Toruniu Zapowiedź II.
  Jeśli komukolwiek znane są przeszkody kanoniczne istniejące pomiędzy narzeczonymi do zawarcia małżeństwa, zobowiązany jest w sumieniu o tym poinformować proboszcza.
 13. 3 sierpnia około godz. 15.00 gościć będziemy w Łysomicach grupę 60-70 pielgrzymów zdążających z Grudziądza do Częstochowy, których będzie prowadził jako przewodnik nasz parafianin ks. Mariusz Ciesielski. Bóg zapłać Paniom koła Gospodyń z Papowa Toruńskiego i Kobietom z Łysomic i ze wspólnoty Magnifikat za gotowość przygotowania obiadu, ciast i pomoc w przygotowaniach przyjęcia pielgrzymów.
 14. Zachęcam do zainteresowania się nowym numerem Tygodnika „Niedziela”
 1. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 2. Trwa przyjmowanie kandydatów na ministrantów w naszej parafii. Chłopcy zgłaszają się w zakrystii do księży. Rodziców prosimy o wsparcie dzieci w ich pragnieniu i wyrażanie zgody na służbę przy Ołtarzu Pańskim.
 3. Dziękuję parafianom Grażynie, Tomaszowi i Patrykowi Leśniewskim oraz osobom koordynującym za pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 4. Od 8-11 sierpnia grupa 25 ministrantów wybiera się na rajd rowerowy nad morze. Z Gdańska przeprawą statkiem na Hel i dalej rowerami do Łeby. Na ten cel tydzień temu do puszek zebraliśmy 1387,78 zł. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie organizacyjne ministrantów i rodziców przed wyjazdem.
 5. Za tydzień w niedzielę spotkanie Kapituły Dobroczynnej po wieczornej Mszy św.
 6. Za renowację kielichów mszalnych zapłaciliśmy 1600 zł.
 7. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w ramach kolekty, Bóg zapłać ofiarodawcom indywidualnym.
 8. Dziękuję Panu Jarkowi Maciejewskiemu za pomoc w praca związanych z modernizacją kotłowni plebanii.
 9. W poniedziałek od godziny 6.00 rano planujemy prace przy skuciu najwyższego stopnia schodów w kaplicy w Łysomicach przed ich przebudową wraz z otoczeniem i wejściem bocznym. Chętnych zapraszamy do pomocy.
 10. Rozpoczynamy w naszej parafii kolejny etap remontów, wśród nich I etap remontu dachu kościoła nawa główna i boczna, konserwacja ołtarza południowego, konserwacja drugiej blendy z maswerkami na ścianie zakrystii, prace przy chodniku i schodach, balustradzie i elewacji kaplicy w Łysomicach. Całość tych prac wyniesie 454 202 zł. Na dzień dzisiejszy do uzbierania na wkład parafii pozostało 96,5 tys. zł.
 11. Dożynki parafialne odbędą się tradycyjnie 15 sierpnia na Mszy św. o godz. 11.00. Prosimy poszczególne sołectwa o przygotowanie wieńców i chlebów jako darów ofiarnych eucharystycznych. Po Mszy św. odbędzie się festyn na który zapraszają rolnicy, którzy jako pierwsi składają Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. W tym roku rolnicy na stół dożynkowy na festynie ofiarowują pieczonego prosiaka a gospodynie ciasto. Wszystkich po Mszy dożynkowej zapraszamy więc na posiłek.
 12. Zapowiedzi Przedślubne:
  Adam Walter zam. w Papowie Toruńskim i Anna Lewandowska zam. w Toruniu Zapowiedź I. Jeśli komukolwiek znane są przeszkody kanoniczne istniejące pomiędzy narzeczonymi do zawarcia małżeństwa, zobowiązany jest w sumieniu o tym poinformować proboszcza.
 13. Dzisiaj po każdej Mszy św. dokonujemy poświecenia pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących.
 14. 3 sierpnia około godz. 15.00 gościć będziemy w Łysomicach grupę 60 pielgrzymów zdążających z Grudziądza do Częstochowy, których będzie prowadził jako przewodnik nasz parafianin ks. Mariusz Ciesielski. Przed nami stoi zadanie ugoszczenie i przygotowanie obiadu dla pątników. Proszę więc gospodynie o pomoc.
 15. Zachęcam do zainteresowania się nowym numerem Tygodnika „Niedziela”
 1. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 2. Trwa przyjmowanie kandydatów na ministrantów w naszej parafii. Chłopcy zgłaszają się w zakrystii do księży. Rodziców prosimy o wsparcie dzieci w ich pragnieniu i wyrażanie zgody na służbę przy Ołtarzu Pańskim.
 3. Dziękuję parafianom Karolinie Król, Barbarze Opałka oraz Marzenie Czopek z córkami Kornelią i Żanetą oraz osobom koordynującym za pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 4. Od 8-11 sierpnia grupa 23 ministrantów wybiera się na rajd rowerowy nad morze. Z Gdańska przeprawą statkiem na Hel i dalej rowerami do Łeby. Na ten cel przeznaczamy dzisiejszą zbiórkę do puszek. W poniedziałek 25 lipca o godz. 20.00 spotkanie na plebani ministrantów i jednego z rodziców przed wyjazdem w sierpniu.
 5. Dzisiaj w niedzielę spotkanie członków Kapituły Dobroczynnej po wieczornej Mszy św.
 6. Oddaliśmy do renowacji kielichy mszalne – wikariuszowskie, zakupimy również alby i komże a w sierpniu odświeżymy, wymalujemy mieszkanie wikariuszowskie, przygotowując się na przyjęcie nowego wikariusza ks. Karola.
 7. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w ramach kolekty. Bóg zapłać ofiarodawcom indywidualnym.
 8. Rozpoczynamy w naszej parafii kolejny etap remontów, wśród nich I etap remontu dachu kościoła nawa główna i boczna, konserwacja ołtarza południowego, konserwacja drugiej blendy z maswerkami na ścianie zakrystii, prace przy chodniku i schodach, balustradzie i elewacji kaplicy w Łysomicach. Całość tych prac wyniesie 454 202 zł. wkład własny na te inwestycje jaki musimy zabezpieczyć to 115 tys. zł. Na dzień dzisiejszy do uzbierania pozostało 98 tys. zł.
 9. Zapowiedzi Przedślubne:
  Mateusz Wojciech Motylewski zam. Warszawa i Julia Aleksandra Wiśniewska zam. Toruń Zapowiedź II
  Jeśli komukolwiek znane są przeszkody kanoniczne istniejące pomiędzy narzeczonymi do zawarcia małżeństwa, zobowiązany jest w sumieniu o tym poinformować proboszcza.
 10. Poświecenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących odbędzie się w niedzielę za tydzień po Mszach świętych.
 11. Zachęcam do zainteresowania się nowym numerem Tygodnika „Niedziela”
niedziela, 17 lipiec 2022 10:55

Intencje mszalne 17.07.2022– 24.07.2022 r.

Niedziela 17 lipca

7.30  + Elżbieta w 7 r. śm. I Marianna Manikowska oraz Zuzanna i Stanisław Kalata

9.00 (Ł) + Czesław Mielczarek (w dniu imienin)

11.00 + Henryk Jaskot i rodzice z obojga stron

18.00 + Małgorzata Mistelska

Poniedziałek 18 lipca

17.00 (Ł) Za Parafian

18.00  + Krystyna i Konrad Kuban

Wtorek 19 lipca

17.00 (Ł) + Krystyna Norkowska i Barbara i Stanisław Kasper oraz Jan i Irena Norkowscy

18.00 + Michał w 29 r. śm. Pelagia Śliwińscy, Genowefa, Zygmunt, Wiesława Olszewscy, Marek i Sylwestra Zielińscy

Środa 20 lipca

17.00 (Ł) + Andrzej Bartoszyński w 10 r. śm. i zm. z rodziny

18.00 + Marcin Hening

Czwartek 21 lipca

8.00 o zdrowie dla Julii i Boże błogosławieństywo

17.00 (Ł) O Boże bł. dla Aleksandry i Mieczysława Buczek z okazji rocznicy ślubu

18.00 + Marianna i Antoni Gronczewscy i zm. z rodziny Malinowskich

Piątek 22 lipca

17.00 (Ł) O Boże bł. dla Stefana i Lucyny Rumińskich w 55-tą rocznicę ślubu

18.00 + Zofia i Stefan Dębscy

 Sobota 23 lipca

17.00 (Ł) Wanda Pszuk w 11 r. śm.

18.00 O zdrowie i Boże bł. dla księdza Proboszcza w dniu urodzin

Niedziela 24 lipca

7.30  Za Parafian

9.00 (Ł) +Grażyna, Ludwik Niejadlik, Paweł Talarek

11.00 Dziękczynna za powołanie zakonne siostry Heleny z okazji urodzin z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej

18.00 + Krystyna, Maria i Henryk oraz Anna i Franciszek Stanisławscy

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00