mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

Młodzież oazowa

Oaza młodzieżowa

Oaza młodzieżowa to wspólnota gromadząca ludzi młodych – uczniów gimnazjum, liceum, studentów – na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie, ruchu odnowy Kościoła, założonego w połowie XX wieku przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Głównym celem tej wspólnoty jest troska o odnowę życia duchowego i parafialnego. Zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II dąży ona do tego, aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego najważniejszym zadaniem członków oazy jest dążenie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem.

Grupa młodzieżowa, która na bazie Oazy powstała w naszej parafii jesienią 2015 roku gromadzi młodych pragnących pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Dziś wielu młodych ludzi szuka odpowiedzi na pytania dotyczące życia i swojej przyszłości. Niejednokrotnie nie mają skąd czerpać właściwych wzorców. Jako „wspólnota młodych” opierając się przede wszystkim na Słowie Bożym, chcemy odnaleźć swoje miejsce w Kościele.

Nasza wspólnota młodzieżowa gromadzi się w każdy piątek o godzinie 18.00 na wspólnej Mszy świętej, po której odbywa się spotkanie formacyjne lub rekreacyjne w salce na stryszku plebanii. Poza formacją stałą młodzież, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach duszpasterskich, angażuje się w życie parafii.

Spotkania młodych to nie tylko czas spędzony na modlitwie, ale również udział w wyjazdach rekreacyjnych, zabawach, ogniskach czy wspólnym oglądaniu filmów itp. Zachęcamy do przyłączenia się do naszej wspólnoty wszystkich młodych, którzy pragną mile spędzać wspólny czas w towarzystwie największego Przyjaciela – Jezusa Chrystusa.