mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

Magnificat

„Magnificat” to wspólnota kobiet w naszej parafii, która powstała w przeddzień Ofiarowania Pańskiego 01.02.2020. Grupa gromadzi około 30 kobiet i powstała jako odpowiedź na pragnienie wielu osób, które chcą razem gromadzić się, trwać na modlitwie i wspierać we wspólnocie. Celem formacji wspólnoty „Magnificat” jest pogłębianie wiary, budowanie osobistej relacji z Jezusem i Maryją, a także zaufanie Bogu w życiu codziennym. Forma spotkań opiera się na rozważaniu Słowa Bożego. Podążając za kobietami z Pisma Świętego pragniemy odkrywać naszą rolę w historii zbawienia w obecnych czasach w naszych rodzinach, Kościele i społeczeństwie.


 
„Magnificat”
Wielbi dusza moja Pana,
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki