mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

Męskie Plutony Różańca

Początek Wielkiego Postu 2020 r. zaowocował utworzeniem nowej wspólnoty w naszej Parafii. W dniu 28-ego lutego tegoż roku, odbyło się pierwsze spotkanie mężczyzn, którzy przystąpili z odwagą „zaciągając się” do pierwszego Męskiego Plutonu Różańca w naszej parafii. Za patrona I Pluton obrał św. Mikołaja Bpa - patrona naszej wspólnoty parafialnej.
Czym jest ta formacja? Gromadzi ona mężczyzn, którzy przez codzienną modlitwę osobistą i postawę życia bronią kobiet, rodziny, ojczyzny i świata od największych niebezpieczeństw. Kierują się wezwaniem: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa”.

Tworzymy armię! Dołącz do walki!
Współczesny Kościół i świat potrzebują żarliwej męskiej modlitwy, tak aby obronić go przed czyhającymi zagrożeniami. Zachęcamy do przystąpienia do tej formacji mężczyzn, którym bliskie są wartości, o które walczymy, orężem jest najskuteczniejsza modlitwa – Różaniec w męskiej dłoni.


Chętni zgłaszają się do:
Główny Dowódca Plutonów: Kazimierz Opiłowski, tel: +48 605 391 204.

Każdy żołnierz Męskiego Plutonu Różańca kieruje się jasnymi zasadami:

1. MODLITWA

 1. Codziennie jedna dziesiątka różańca, (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).
 2. Modlitwa do  św. Michała Archanioła. (Święty Michale Archaniele. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.)
 3. Wezwania do patrona plutonu. np. „św. Mikołaju: módl się za nami”.
 4. Wezwania do patrona wszystkich Plutonów: „Święty Józefie, módl się za nami”.
 5. Na koniec wezwanie: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen”.

2. POST (raz w miesiącu)
Każdy z żołnierzy zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu. Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, Wielki Piątek powinien być to dodatkowy post.

3. Każdy żołnierz Modli się w intencji:

 1. By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (intencja stała).
 2. Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.
 3. Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna:
  • PONIEDZIAŁEK – za wszystkie Męskie Plutony Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie
  • WTOREK – za naszą Ojczyznę i sprawujących władzę
  • ŚRODA – za wszystkie rodziny
  • CZWARTEK – za wszystkie osoby konsekrowane, prośba o nowe powołania oraz o jedność chrześcijan
  • PIĄTEK – za wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących,
  • SOBOTA – za wszystkie kobiety
  • NIEDZIELA – za papieża i cały Kościół

4. Dołączane są również szczególne prośby o modlitwę konkretnemu plutonowi – tzw. misja specjalna).
Poligon i front:

 • Raz w miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca żołnierze uczestniczą we wspólnej modlitwie o godz. 18.30 w kościele w Papowie Toruńskim. Tam też następuje zmiana przydzielonych tajemnic i braterskich dwójek.
 • Żołnierz dwudziesty pierwszy jest „na zabezpieczeniu” nasz sanitariusz. Modli się codziennie jedną „ogólną” dziesiątką Różańca, która jest odmówiona gdyby ktoś inny nie dał rady odmówić swojej.
 • Rezygnujący z uczestnictwa pomaga dowódcy znaleźć innego żołnierza na swoje miejsce.
  Dowódca Plutonu zajmuje się:
  • Troską o pełen skład plutonu (21 osób).
  • Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i braterskich dwójek i  sprawdzaniem czy żołnierze trwają na modlitwie.
  • Dbaniem o morale żołnierzy i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet).
  • Stałą łącznością z Kwaterą Główną Plutonów Różańca w Papowie Toruńskim.

Stale szukamy nowych żołnierzy i nowych dowódców plutonów.

4035