mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

1.     Zapraszamy na cotygodniowe rozgrywki w piłce halowej na hali sportowej w szkole w Łysomicach w sobotę od godz. 19.00 do 20.00

2.    Wczoraj rozpoczęło się przygotowania narzeczonych do zawarcia małżeństwa, odbywać się będzie, co tydzień w soboty o godz. 18.30 w domu parafialnym. Otoczmy narzeczonych naszą modlitwą.

3.    Wieczór uwielbienia w Łysomicach we wtorek o godz. 20.00 a adoracja w sobotę od godz. 12.00 do 17.00 w kaplicy filialnej.

4.    Na Drogi Krzyżowe zapraszamy w Piątki w Łysomicach rano o 7.15 po nabożeństwie Msza Święta. W Papowie Toruńskim o godz. 19.00 w niecodziennej atmosferze z muzyką w tle zapraszamy całe rodziny szczególnie młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

5.    Po Drodze Krzyżowej około 20.10 zapraszamy na emisję filmu „Niebo istnieje naprawdę” do domu parafialnego na Stryszek.

6.   Młodzież przygotowująca się do bierzmowana odbywać będzie tzw. skrutynium rozmowę z proboszczem mającą na celu przedstawienie przez kandydata motywacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

7.   Zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących poprzez śpiew włączyć się w liturgię, na pierwsze spotkanie zespołu wokalnego, które odbędzie się jutro, 22 lutego po Mszy wieczornej ok. godziny 18.30 w domu parafialnym. Będziemy przygotowywać się do obchodów Triduum Paschalnego – kulminacji roku kościelnego. Zachęcamy do włączenia się w tą inicjatywę.

8.   Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu w ramach kolekty gospodarczej zebraliśmy 2290 zł. Środki przeznaczone są na zaplanowane prace konserwatorsko budowlane w kościele parafialnym i kaplicy filialnej w Łysomicach.

9.    Przystąpiliśmy do konserwacji figury Chrystusa Zmartwychwstałego. Odnowiona figurę będziemy mogli oglądać na święta wielkanocne. Materiały z konserwacji będzie można obejrzeć w tym tygodniu na naszej stronie internetowej. 

10. Biuro parafialne funkcjonować będzie w naszej parafii szczególnie w poniedziałek od 9.30 do 11.00 oraz w czwartek w godz. od 16.00 do 17.30.

11. Prasa Katolicka: do nabycia tygodnika niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

 

12. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl

1.    Zapraszamy na cotygodniowe rozgrywki w piłce halowej na hali sportowej w szkole w Łysomicach w sobotę od godz. 19.00 do 20.00

2.   Dla pary narzeczeńskich, w ramach przygotowania bezpośredniego do zawarcia małżeństwa, odbywać się będzie cykl 8 spotkań dla narzeczonych, w soboty o godz. 18.00 w domu parafialnym począwszy od 20 lutego. Prosimy chętnych o zgłaszanie swojego uczestnictwa.

3.   Wieczór uwielbienia w Łysomicach we wtorek o godz. 20.00 a adoracja w sobotę od godz. 12.00 do 17.00 w kaplicy filialnej.

4.    Na Drogi Krzyżowe zapraszamy w Piątki w Łysomicach rano o 7.15 po nabożeństwie Msza Święta. W Papowie Toruńskim o godz. 19.00 w niecodziennej atmosferze z muzyką w tle zapraszamy całe rodziny szczególnie młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

5.     Po Drodze Krzyżowej około 20.10 zapraszamy na emisję filmu Pasja do domu parafialnego na Stryszek.

6.    Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00 zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

7.    Za tydzień 20 lutego o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania. Młodzież prosimy o przyniesienie kartek z informacją o świadku bierzmowania oraz wybrane imię patrona bierzmowania.  

8.    Bóg zapłać za złożone ofiary w ramach dzisiejszej kolekty gospodarczej.

9.    W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r. w Diecezji Toruńskiej zatrzyma się w dniach 20 -25 lipca 10000 młodych ludzi z różnych zakątków świata. W naszym dekanacie chełmżyńskim gościć będziemy około 500 osób, dlatego proszę rodziny, które wyrażają chęć goszczenia obcokrajowców w swoich domach w tym czasie o zgłoszenie swej woli w plebanii bądź kościele.

10.Prasa Katolicka: do nabycia tygodnik niedziela, Pielgrzym, proszę również odbieranie zaprenumerowanej prasy.

 

11 Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl

1.    Zapraszamy na cotygodniowe rozgrywki w piłce halowej na hali sportowej w szkole w Łysomicach w sobotę od godz. 19.00 do 20.00

2.   Dla pary narzeczeńskich, w ramach przygotowania bezpośredniego do zawarcia małżeństwa, odbywać się będzie cykl 8 spotkań dla narzeczonych, w soboty o godz. 18.00 w domu parafialnym począwszy od 20 lutego. Prosimy chętnych o zgłaszanie swojego uczestnictwa.

3.    W tym tygodniu firma Rduch przystąpiła do remontu 3 dzwonów, zamocowano je na nowych mechanizmach, zamontowano nowe mechanizmy napędowe i system sterujący, oczekujemy tylko na wykucie nowych serc. Niebawem usłyszymy dzwony. W kaplicy w Łysomicach zamontowano również pierwszą część nowego nagłośnienia a w kościele parafialnym system do emisji tekstów w czasie liturgii w niedługim czasie zostanie zamontowany drugi ekran w bocznej nawie.

4.   Dziękuję serdecznie za prace wykończeniowe na Stryszku w plebani Państwu Żanecie i Sławomirowi Kraśniewskim.

5.   Wieczór uwielbienia w Łysomicach we wtorek o godz. 20.00 a adoracja w sobotę od godz. 12.00 do 17.00 w kaplicy filialnej.

6.    W środę tzw. Popielcową rozpoczynamy Wielki Post Msze św. odprawiamy o 9.00 i 18.00 w kościele parafialnym oraz o 17.00 w kaplicy w Łysomicach.

7.    Na Drogę Krzyżową w niecodziennej atmosferze z muzyką w tle zapraszamy całe rodziny, szczególnie młodzież bierzmowana w Piątek na godz. 19.00

8.   Dziękujemy wszystkim za pomoc przy zdemontowaniu i sprzątnięciu Kościoła i Kaplicy w Łysomicach z dekoracji bożonarodzeniowej. Braciom strażakom dziękuję za pomoc przy montażu i demontażu rusztowania w kościele.

9.    Gorzkie Żale śpiewać będziemy w niedzielę po mszach świętych, co tydzień na innej.

10. Dzisiaj po mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

11. Za tydzień w 2 niedzielę miesiąca zbierać będziemy kolektę gospodarczą polecam ją waszej ofiarności.

12. Prasa Katolicka: do nabycia tygodnik niedziela, Pielgrzym, proszę również odbieranie zaprenumerowanej prasy.

 

13. Ogłoszenia i intencje dostępne na strony internetowej naszej parafii, można obejrzeć nowe zdjęcia z Dożynek oraz prac remontowych w plebanii pod adresem www.swmikolaja.pl

niedziela, 31 styczeń 2016 16:23

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 31.01.2016 r.

1.    Dziś o godz. 16.40 w kościele parafialnym Nieszpory.

2.   W ubiegłym tygodniu odbyły się w domu parafialny ferie zimowe od niedzieli do środy dla ministrantów i lektorów oraz dla młodzieży oazowej dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia Mariuszowi Polakowi, Pawłowi Rogozińskiemu oraz Piotrowi i Henrykowi Kosielskiemu za pomoc w transporcie młodzieży na atrakcje do Torunia. Dziękuję gospodyniom za dary stołu przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

3.    Po przerwie kolędowej wznawiamy zajęcia na hali sportowej w szkole w Łysomicach rozgrywki w piłce halowej od godz. 19.00 – 20.00

4.   Dla pary narzeczeńskich, w ramach przygotowania bezpośredniego do zawarcia małżeństwa, odbywać się będzie cykl 8 spotkań dla narzeczonych, w soboty o godz. 18.00 w domu parafialnym począwszy od 20 lutego. Prosimy chętnych o zgłaszanie swojego uczestnictwa.

5.    W ramach wizyty duszpasterskiej tzn. kolędy odwiedziliśmy z ks. Marcinem 1025 rodziny, przy tej okazji uaktualniliśmy spis parafian poprzez stworzenie nowych kartotek, z których wynika, że parafia liczy łącznie ponad 3300 osób, tzn. osób zamieszkujących na jej terenie. Bóg zapłać wszystkim za życzliwe przyjęcie nas do waszych domów, dziękujemy za przeprowadzone rozmowy, wypowiedziane sugestie i podpowiedzi, za przygotowane poczęstunki oraz przekazane ofiary kolędowe, których zebraliśmy 39960 zł z przeznaczeniem na trwające remonty w Kościele i w kaplicy w Łysomicach. Przeznaczamy te środki na pokrycie kosztów remontu dzwonów około 22 tys. zł. Zakup i instalacja pierwszej części nowego nagłośnienia w kaplicy w Łysomicach 6000 zł. oraz zakup i instalacja systemu służącego do emitowania tekstów pieśni itp. w czasie liturgii w Kościele około 5000 zł. oraz wykonanie nowych schodów prowadzących na stryszek w plebanii koszt około 8000 zł.

6.  Dziękuję serdecznie za prace wykończeniowe pracowników firmy Państwa Żanety i Sławomira Kraśniewskich oraz Wojciechowi Walter za systematyczną pracę przy modernizacji instalacji elektrycznej i innych mediów w plebanii i kościele.

7.     Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach kolekty oraz ofiarodawcom indywidualnym: Markowi Moskalowi.

8.    Wieczór uwielbienia w Łysomicach we wtorek o godz. 20.00 a adoracja w sobotę od godz. 12.00 do 17.00, również w kaplicy filialnej.

9.   We wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego tzw. Matki Bożej Gromicznej. Msze św. o godz. 10.00, 18.00 w Papowie Toruńskim i o 17.00 w Łysomicach. Prosimy o przyniesienie świec gdyż w trakcie liturgii będziemy je święcić.

10.  We wtorek po wieczornej mszy św. proszę o pomoc w zdemontowaniu i sprzątnięciu Kościoła i Kaplicy w Łysomicach z dekoracji bożonarodzeniowej.

11. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne

I czwartek miesiąca, w którym będziemy modlić się na mszach św. za kapłanów i prosić o liczne powołania kapłańskie również z naszej parafii.

I Piątek miesiąca Spowiedź od 16 -17 Łysomicach, od  17.00-18.00 i od 19.00-20.00 w Papowie Toruńskim. W czasie spowiedzi wystawienie Najświętszego Sakramentu.

I sobota miesiąca to dzień odwiedzin naszych chorych prosimy o zgłoszenia nowych chorych w zakrystii bądź w plebanii, początek odwiedzin chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.30.

12. Za tydzień w niedzielę na mszy św. o 11.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

13. Przed nami ostatni tydzień karnawału, przed nami tradycyjny tłusty czwartek, i ostatni czas zabaw przed nadchodzącym Wielkim Postem. Zapraszamy, więc młodzież i dorosłych na wieczór karnawałowy do domu parafialnego w sobotę po wieczornej Mszy św. od 19.00 do 24.00. oprócz dobrego nastroju możemy zabrać ze sobą coś do zjedzenia.

14. Wykorzystajmy czas odwilży i uporządkujmy groby z wiązanek i kwiatów poświątecznych.

15. Prasa Katolicka: do nabycia tygodnik niedziela, Pielgrzym, proszę również odbieranie zaprenumerowanej prasy.

Ogłoszenia i intencje dostępne na strony internetowej naszej parafii, można obejrzeć nowe zdjęcia z Dożynek oraz prac remontowych w plebanii pod adresem www.swmikolaja.pl

sobota, 30 styczeń 2016 22:06

Intencje Mszalne 31.01 - 7.02.2016

Niedziela 31 styczeń

8.00 + Apolonia i Władysław Polak i zmarli z rodziny

10.00 (Ł) w intencji żywych i zmarłych członków żywego różańca z Łysomic zelatorki Pani Muszyńskiej

11.30 + w 2 rocz. śm. Waleria oraz Stanisław Saganowscy

13.00 (Ł) + Jan i Helena Górzkowscy

16.40 -  Nieszpory

17.00 + Tadeusz Brzozowski i rodzice z obojga stron i szwagier Dariusz

Poniedziałek 1 luty

7.15 (Ł)

18.00

Wtorek 2 luty

10.00  

17.00 (Ł)

18.00 + Maria i Krystyna Stanisławskie

Środa 3 luty

17.00 (Ł)

18.00 + Urszula Arendt w 1 rocz. śm. i zmarli z rodziny Arendt i Topolewskich   

Czwartek 4 luty

7.15

18.00

Piątek 5 luty

7.15

18.00

Sobota 6 luty

17.00 (Ł) Msza św. dziękczynna w 50 rocz. ślubu Marii i Henryka Szczepańskich z prośbą o dalsze błogosławieństwo

18.00 + Wojciech i Kazimierz Wantowscy i zmarli z rodziny

18.00 za Parafian

Niedziela 7 luty

8.00 + Alfons i Jadwiga Jaworscy

10.00 (Ł) + Mieczysław Czekaj w 20 rocz. śm.

11.30 + Józef Mika w 19 rocz. śm.

13.00 (Ł) o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Pani Małgorzaty

16.40 -  Nieszpory

17.00 + Józefa i Wacław Więckowicz oraz Dariusz Kurdyn