mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
 1. W związku z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z możliwością uczestnictwa we Mszy św w kościele i w kaplicy, w czasie trwającej dyspensy od uczestniczenia we Mszach św. niedzielnych i świątecznych, transmitujemy Msze św o godz. 7.30, 12.00 i 18.00 oraz udzielamy komunii św. poza mszą św,: w kaplicy w Łysomicach od godz. 11.30-12.00 a w kościele w Papowie Toruńskim od godz. 13.00-13.30. Zachęcamy też wiernych do uczestnictwa we Mszach św w dni powszednie.
 2. Zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych, przez cały miesiąc listopad istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przypisanego do nawiedzenia cmentarza przy zachowaniu zwykłych warunków, posiadany stan łaski uświęcającej, odmówienia wyznania wiary i modlitwy w intencji zmarłych i w intencjach Papieża.
 3. Biuro parafialne czynne w poniedziałek od godz. 15.00 do 16.30. Prosimy też o korzystanie z kontaktu telefonicznego podanego na stronie parafialnej.
 4. Do końca miesiąca listopada można będzie zgłosić Wypominki roczne.
 5. Pamiętajmy że na naszym cmentarzu obowiązuje segregacja śmieci od bioodpadów, prosimy o staranne dopełnianie tego rozwiązania.
 6. Dziękuję parafianom zatroskanym o księży oraz o parafię za wszelkie przejawy życzliwości i pomoc w materialną w utrzymaniu parafii. Dziękuję Państwu Kazimierzowi i Elżbiecie Opiłowskim z Papowa Toruńskiego, Jadwidze i Marianowi Czyszek z Torunia, Irenie i Czesławowi Wyrzykowskim z Łycomic. Z naszej strony zapewniamy modlitwę i troskę o wasze życie wieczne.
 7. Prosimy o korzystanie z dezynfekcji rąk wchodząc do kościoła i kaplicy, przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
 8. Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 9. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
niedziela, 08 listopad 2020 08:03

Ogłoszenia parafialne – Niedziela 8.11.2020 r.

 1. W związku z obowiązującymi zaostrzonymi ograniczeniami związanymi z możliwością uczestnictwa we Mszy św w kościele 30 osób w kaplicy 15 osób, w czasie trwającej dyspensy od uczestniczenia we Mszach św. niedzielnych i świątecznych, będziemy transmitować Mszę św o godz. 7.30, 12.00 i 18.00 oraz udzielać komunii św. poza mszą św,: w kaplicy w Łysomicach od godz. 11.30-12.00 a w kościele w Papowie Toruńskim od godz. 13.00-13.30.
 2. Zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych, przez cały miesiąc istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przypisanego do nawiedzenia cmentarza przy zachowaniu zwykłych warunków, posiadany stan łaski uświęcającej, odmówienia wyznania wiary i modlitwy w intencji zmarłych i w intencjach Papieża.
 3. Biuro parafialne czynne w poniedziałek od godz. 15.00 do 16.30. Prosimy też o korzystanie z kontaktu telefonicznego podanego na stronie parafialnej.
 4. W najbliższą środę 11 listopada szczególnie modlić się będziemy za naszą Ojczyznę na Mszach św. o godz. 7.30, 9.00 (Ł), 12.00, 18.00
 5. Do końca miesiąca listopada można będzie zgłosić Wypominki roczne.
 6. Pamiętajmy że na naszym cmentarzu obowiązuje segregacja śmieci od bioodpadów, prosimy o staranne dopełnianie tego rozwiązania.
 7. Dziękuję serdecznie Jarkowi Jóźwiakowi i Pawłowi za wykopanie nowego kompostownika do bioodpadów usytuowanego za murem naszego cmentarza. Do kompostownika wrzucamy tylko rzeczy organiczne: żywe kwiaty, liście, gałązki, ziemię, należy oddzielić wstążki, folie i plastik.
 8. Zapowiedzi przedślubne: Mariusz Fabiańczyk i Anna Bartkowska zam w Łysomicach. Zapowiedź II
 9. Prosimy o korzystanie z dezynfekcji rąk wchodząc do kościoła i kaplicy, przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
 10. Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 11. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
poniedziałek, 02 listopad 2020 15:40

Ogłoszenia parafialne – Niedziela 1.11.2020 r.

 1. Dziękuję wszystkim stanom, wspólnotom i osobom, które włączyły się w modlitwę ubiegłą niedzielę w czasie 24 godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii.
 2. W związku z obowiązującymi ograniczeniami, w czasie dyspensy od uczestniczenia w Mszach św. niedzielnych i świątecznych, będziemy transmitować Mszę św o godz. 12.00 na Facebooku i stronie parafialnej oraz poprzez platformę YouTube – wyszukując - Parafia Papowo Toruńskie. Mimo obowiązującej dyspensy od uczestnictwa we Mszy św niedzielnej i świątecznej do odwołania, zachęcamy wiernych do uczestniczenia we mszach świętych również w dni powszednie tak aby nie pozbawiać się życia w łasce i czerpania sił z sakramentów.
 3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji zmarłych w ciągu oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych w czasie, której odczytywane będą wypominki.
 4. W tym czasie włączamy się również w ogólnoświatową modlitwę tzw „Różańca do granic nieba” prosząc Pana przez Maryję w dniach od 1-8 listopada. Kościół wzywa wszystkich do wspólnej modlitwy za Kościół, naród polski, naszą Ojczyznę i cały świat. Zachęcamy do zasięgnięcia informacji dotyczących tej modlitwy poprzez strony internetowe i naszą stronę Facebook.
 5. Pamiętajmy o wyjątkowej możliwości uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych w tym roku przez cały miesiąc listopad. Odpust zupełny w intencji zmarłej osoby można uzyskać spełniając zwyczajne warunki. Będąc w stanie łaski uświęcającej (czyli bez grzechu ciężkiego), nawiedzić cmentarz, wzbudzić ofiarowanie odpustu za osobę zmarłą, odmówić wyznanie wiary oraz modlitwy w intencji zmarłych i w intencjach ważnych dla Ojca Świętego. Np. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu, Wieczny odpoczynek…..
 6. W poniedziałek o godz. 18.30 zapraszamy na męski różaniec, wszystkich mężczyzn oraz członków Plutonów Różańcowych.
 7. Biuro parafialne czynne w poniedziałek od godz. 15.00 do 16.30.
 8. We wtorek na 20.00 wspólnota Ruah zaprasza do wspólnej modlitwy.
 9. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
  I czwartek miesiąca modlimy się za kapłanów i prosimy o nowe powołania.
  I piątek miesiąca okazją do spowiedzi Łysomice o godz. 16.00-16.30, Papowo od godz. 17.00-17.30.
  I sobota odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – ze względu na warunki epidemiczne, kapłani będą wchodzić i tylko udzielać komunii św. po czym udają się do następnych domów, prosimy aby modlitwy prowadzili domownicy i sami chorzy.
 10. Przed wyjściem z kościoła można zabrać druki Wypominek rocznych bądź jednorazowych za zmarłych,. Proszę o czytelne i zwięzłe ich wypełnienie.
 11. Na grobach na cmentarzu parafialnym, pojawiły się kartki przypominające o konieczności uregulowania spraw związanych z miejscami spoczynku naszych zmarłych oraz o sposobie komunikacji z biurem parafialnym.
 12. Dzisiaj msze św. odprawiać będziemy w następującym porządku o godz. 7.30 w kościele, 9.00 w kaplicy w Łysomicach, 10.00, 12.00 i 18.00 w kościele.
 13. 2 listopada w Dzień Zaduszny Msze św. odprawiamy o godz. 9.00 (Łysomice) 10.00 i 18.00 (Papowo)
 14. Zapowiedzi przedślubne:
  Mariusz Fabiańczyk i Anna Bartkowska zam w Łysomicach. Zapowiedź I
 15. Przypominamy, że postawienie nagrobka i dokonywanie zmian na cmentarzu wymaga uzgodnień i wyrażonej pisemnej zgody administracji cmentarza, Przypominamy również, że zabronione jest układanie, wokół miejsc grzebalnych, twardego stałego podłoża, np. kostka brukowa, krawężniki itp. które często stanowią przeszkodę i mogą stanowić zagrożenie dla przechodzących. W gestii więc dysponentów miejsc grzebalnych leży usunięcie wcześniej wybudowanych takich przeszkód. Parafia jako administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za te przejawy budownictwa i wzywa do ich usunięcia. W przypadku wystąpienia wypadków, szkód i roszczeń z tej przyczyny, Parafia odsyłać będzie roszczących do dysponentów miejsc grzebalnych, którzy bezpośrednio odpowiadają za miejsce dzierżawione.
 16. Prosimy o korzystanie z dezynfekcji rąk wchodząc do kościoła i kaplicy, przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
 17. Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 18. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
niedziela, 25 październik 2020 08:06

Ogłoszenia parafialne – Niedziela 25.10.2020 r.

 

 1. Dzisiaj rozpoczynamy 24 godzinną adorację Najświętszego Sakramentu wpisaną w rytm życia diecezjalnego, realizować będziemy ją wg przedstawionego programu.
 2. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze strefy czerwonej w jakiej się znajdujemy, w niedzielę będziemy transmitować Mszę św o godz. 12.00 na Facebooku, stronie parafialnej www i YouTube – wyszukując - Parafia Papowo Toruńskie. Mimo obowiązującej dyspensy od uczestnictwa we Mszy św niedzielnej i świątecznej do odwołania, zachęcamy wiernych do uczestniczenia we mszach świętych również w dni powszednie tak aby nie pozbawiać się życia w łasce i czerpania sił z sakramentów.
 3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w miesiącu październiku pół godziny przed wieczornymi Mszami świętymi.
 4. Biuro parafialne czynne w poniedziałek od godz. 15.00 do 16.30.
 5. We wtorek na 20.00 wspólnota Ruah zaprasza do wspólnej modlitwy.
 6. Przed wyjściem z kościoła można zabrać druki Wypominek rocznych bądź jednorazowych za zmarłych,. Proszę o czytelne i zwięzłe ich wypełnienie.
 7. Na grobach na cmentarzu parafialnym, pojawiają się kartki przypominające o konieczności uregulowania spraw związanych z miejscami spoczynku naszych zmarłych oraz o sposobie komunikacji z biurem parafialnym.
 8. W oparciu o obowiązujące zasady w naszym kraju dotyczące zgromadzeń religijnych, msze św. w dniu 1 listopada odprawiać będziemy w następującym porządku o godz. 7.30 (kościół), 9.00 (kaplica Łysomice) 10.00 i 12.00 (na cmentarzu) 18.00 (kościół). Należy pamiętać o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego w czasie nabożeństw.
 9. W związku z panującymi warunkami epidemicznymi, Stolica Apostolska wydłużyła czas uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych, który zwykle trwał przez oktawę – 8 pierwszych dni listopada, obecnie przez cały miesiąc listopad. Odpust zupełny w intencji zmarłej osoby można uzyskać spełniając zwyczajne warunki. Będąc w stanie łaski uświęcającej (czyli bez grzechu ciężkiego), nawiedzić cmentarz, wzbudzić ofiarowanie odpustu za osobę zmarłą, odmówić wyznanie wiary oraz modlitwy w intencji zmarłych i w intencjach ważnych dla Ojca Świętego. Np. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu, Wieczny odpoczynek…..
 10. Przypominamy, że postawienie nagrobka i dokonywanie zmian na cmentarzu wymaga uzgodnień i wyrażonej pisemnej zgody administracji cmentarza, Przypominamy również, że zabronione jest układanie, wokół miejsc grzebalnych, twardego stałego podłoża, np. kostka brukowa, krawężniki itp. które często stanowią przeszkodę i mogą stanowić zagrożenie dla przechodzących. W gestii więc dysponentów miejsc grzebalnych leży usunięcie wcześniej wybudowanych takich przeszkód. Parafia jako administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za te przejawy budownictwa i wzywa do ich usunięcia. W przypadku wystąpienia wypadków, szkód i roszczeń z tej przyczyny, Parafia odsyłać będzie roszczących do dysponentów miejsc grzebalnych, którzy bezpośrednio odpowiadają za miejsce dzierżawione.
 11. Prosimy o korzystanie z dezynfekcji rąk wchodząc do kościoła i kaplicy, przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
 12. Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 13. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
poniedziałek, 19 październik 2020 21:09

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 25-26 X 2020 r.

Niedziela 25 października
18.00 Msza św.
18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec
19.00 Dzieci, Ministranci i Lektorzy
20.00 Młodzież oazowa i młodzież przygotowująca się do Bierzmowania
21.00 Zespół Gaudium Vitae, Domowy Kościół
22.00 Wspólnota Magnificat, Grupa modlitewna Ruah i Mamy
23.00 Męskie Plutony Różańca, Strażacy i Ojcowie
Poniedziałek 26 października
24.00 Róża Różańca świętego zelatorki p. Z. Grzelak
2.00 Róża Różańca świętego zelatorki p. Małgorzaty Ciećwierz
4.00 Róża Różańca świętego zelatorki p. St. Muszyńskiej
6.00 Róża Różańca świętego zelatorki p. Flak
8.00 Godzinki
9.00 Róża Różańca świętego zelatorki p. I. Wroniewicz
11.00 Róża Różańca świętego zelatorki p. Z. Parzyszek
13.00 Róża Różańca świętego zelatorki p. Reginy Wantowskiej
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 Ogrodnicy i Rolnicy
16.00 Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania
17.00 Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzinami
17.30 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 zakończenie Adoracji i Msza św.