mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
wtorek, 05 grudzień 2023 20:13

Św. Mikołaj, Biskup

W dniu 3 grudnia 2023 r. licząca ponad 700 lat nasza Parafia dostąpiła zaszczytu wprowadzenia i zainstalowania otrzymanych w darze relikwii I stopnia naszego patrona św. Mikołaja Biskupa. Do tego wydarzenia mogło dojść dzięki przychylności ks. Kardynała Kazimierza Nycza - Metropolity Warszawskiego oraz szczodrobliwości sióstr Wizytek oraz dzięki szczególnej trosce s. Natanaeli Błażejczyk naszej parafianki. Od tej pory św. Mikołaj Biskup, w znaku relikwii, w rzeczywisty sposób przebywa i patronuje naszej świątyni i parafii.
   
Św. Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modlitwami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim pokaźnym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w "Boskiej komedii".
Wybrany na biskupa  miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troską o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu coraz to większej chwały.
Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w  313 roku. Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 roku, na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza - kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej.
Po długich latach błogosławionej posługi biskupiej Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie spoczywało do 1087 roku. Dnia 9 maja 1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.
Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów św. Mikołaja w Rzymie doszła do kilkunastu. W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny pisze: "Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci". W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.
W Polsce kult św. Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Do najokazalszych należą kościoły w Gdańsku i w Elblągu. Ołtarzy Mikołaj posiada znacznie więcej, a figur i obrazów ponad tysiąc. Zaliczany był do Czternastu Orędowników. Zanim jego miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich naglących potrzebach.
Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.
O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania się ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Podobiznę Świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. Postać św. Mikołaja uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy. Wśród nich wypada wymienić Agnolo Gaddiego, Arnolda Dreyrsa, Jana da Crema, G. B. Tiepolo, Tycjana itd. Najstarszy wizerunek św. Mikołaja (z VI w.) można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu.
W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów.

MODLITWA DO ŚW. MIKOŁAJA PATRONA PARAFII
w Papowie Toruńskim

 

Św. Mikołaju, Patronie naszej Parafii.

Twojemu orędownictwu powierzamy nas samych

i wszystkie nasze potrzeby.

Proś Boga, abyśmy byli mocni w wierze,

żyli ufnością w pomoc Bożą

i kierowali się w życiu miłością.

Weź w opiekę małżeństwa i rodziny,

wspomagaj w wychowaniu dzieci,

czuwaj nad młodzieżą.

Módl się do Boga za chorych i cierpiących.

Patronie nasz, św. Mikołaju, kieruj naszymi krokami,

serce zapalaj miłością do Boga i bliźniego

i wspiera w czynieniu dobrych uczynków.

Spraw swą modlitwą, byśmy kochali Kościół,

żyli według przykazań i osiągnęli łaskę przebywania z Bogiem na wieki.

                                            

 Amen.

 

czwartek, 19 marzec 2020 10:36

Godzinki

czwartek, 19 marzec 2020 09:20

Gorzkie żale

czwartek, 19 marzec 2020 09:08

Męskie Plutony Różańca

Początek Wielkiego Postu 2020 r. zaowocował utworzeniem nowej wspólnoty w naszej Parafii. W dniu 28-ego lutego tegoż roku, odbyło się pierwsze spotkanie mężczyzn, którzy przystąpili z odwagą „zaciągając się” do pierwszego Męskiego Plutonu Różańca w naszej parafii. Za patrona I Pluton obrał św. Mikołaja Bpa - patrona naszej wspólnoty parafialnej.
Czym jest ta formacja? Gromadzi ona mężczyzn, którzy przez codzienną modlitwę osobistą i postawę życia bronią kobiet, rodziny, ojczyzny i świata od największych niebezpieczeństw. Kierują się wezwaniem: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa”.

Tworzymy armię! Dołącz do walki!
Współczesny Kościół i świat potrzebują żarliwej męskiej modlitwy, tak aby obronić go przed czyhającymi zagrożeniami. Zachęcamy do przystąpienia do tej formacji mężczyzn, którym bliskie są wartości, o które walczymy, orężem jest najskuteczniejsza modlitwa – Różaniec w męskiej dłoni.


Chętni zgłaszają się do:
Główny Dowódca Plutonów: Kazimierz Opiłowski, tel: +48 605 391 204.

Każdy żołnierz Męskiego Plutonu Różańca kieruje się jasnymi zasadami:

1. MODLITWA

 1. Codziennie jedna dziesiątka różańca, (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).
 2. Modlitwa do  św. Michała Archanioła. (Święty Michale Archaniele. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.)
 3. Wezwania do patrona plutonu. np. „św. Mikołaju: módl się za nami”.
 4. Wezwania do patrona wszystkich Plutonów: „Święty Józefie, módl się za nami”.
 5. Na koniec wezwanie: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen”.

2. POST (raz w miesiącu)
Każdy z żołnierzy zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu. Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, Wielki Piątek powinien być to dodatkowy post.

3. Każdy żołnierz Modli się w intencji:

 1. By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (intencja stała).
 2. Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.
 3. Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna:
  • PONIEDZIAŁEK – za wszystkie Męskie Plutony Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie
  • WTOREK – za naszą Ojczyznę i sprawujących władzę
  • ŚRODA – za wszystkie rodziny
  • CZWARTEK – za wszystkie osoby konsekrowane, prośba o nowe powołania oraz o jedność chrześcijan
  • PIĄTEK – za wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących,
  • SOBOTA – za wszystkie kobiety
  • NIEDZIELA – za papieża i cały Kościół

4. Dołączane są również szczególne prośby o modlitwę konkretnemu plutonowi – tzw. misja specjalna).
Poligon i front:

 • Raz w miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca żołnierze uczestniczą we wspólnej modlitwie o godz. 18.30 w kościele w Papowie Toruńskim. Tam też następuje zmiana przydzielonych tajemnic i braterskich dwójek.
 • Żołnierz dwudziesty pierwszy jest „na zabezpieczeniu” nasz sanitariusz. Modli się codziennie jedną „ogólną” dziesiątką Różańca, która jest odmówiona gdyby ktoś inny nie dał rady odmówić swojej.
 • Rezygnujący z uczestnictwa pomaga dowódcy znaleźć innego żołnierza na swoje miejsce.
  Dowódca Plutonu zajmuje się:
  • Troską o pełen skład plutonu (21 osób).
  • Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i braterskich dwójek i  sprawdzaniem czy żołnierze trwają na modlitwie.
  • Dbaniem o morale żołnierzy i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet).
  • Stałą łącznością z Kwaterą Główną Plutonów Różańca w Papowie Toruńskim.

Stale szukamy nowych żołnierzy i nowych dowódców plutonów.

Strona 1 z 3