mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 11:00, 18:00, Łysomice: 9:00
Sie 7, 2016

Ogłoszenia Parafialne - Niedziela 7.08.2016 r.

  1. Dzisiaj minął rok odkąd zostałem proboszczem tej parafii, proszę was módlcie się za mnie ja zapewniam o swojej pamięci o wszystkich w modlitwie.
  2. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne w poniedziałek od godz. 9.00 do 11.00.
  3. Dziękuję za prace remontowe w plebanii Panu Włodzimierzowi Miąskowskiemu oraz Iwonie i Kamilowi Karolewskiemu, Maciejowi Dalentka, Marcinowi. Brzozowskiemu. Potrzebujemy pomocy osób potrafiących kłaść tynki oraz gładzie to dalszy etap prac remontowych w plebanii.
  4. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy zbiory zboża z naszego pola parafialnego dziękuję Panu Bogdanowi Walter za transport zboża do punktu skupu oraz za uprawę ziemi pod zasiew gorczycy na poplon, dziękuję Panu Andrzejowi Jaworskiemu za rozsianie gorczycy. Dziękuję Państw Kosielskim za ścięcie trawy w ogrodzie. Módlmy się o dobrą pogodę dla rolników.
  5. W nawiązaniu do ogłoszeń ubiegłotygodniowych w związku z brakującą częścią środków do wkładu własnego dotacji wszystkie kolekty w miesiącu sierpniu i wrześniu będą miały charakter gospodarczych co mam nadzieję nie nadwyręży budżetu naszych parafian. Dziękuję za wszelką pomoc i indywidualne ofiary złożone na remont kościoła: Alicja i Wiesław Gościńscy, Romanowi Kożuchowskiemu z Łysomic, Annie i Pawłowi Sikora, Jadwidze i Zenonowi Osiak z Zakrzewka, Apolonii Wantowskiej z Papowa Toruńskiego, Irenie i Czesławowi Wyrzykowskim z Łysomice, Ilonie i Maciejowi Wojciechowscy, Henrykowi i Marii Szczepańskim z Łysomic.
  6. Za tydzień w sobotę w ramach soboty tzw. gospodarczej zapraszam mieszkańców Zakrzewka do włączenia się w prace gospodarcze a Pana Sołtysa Sławka o kontakt w celu ustalenia zakresu prac.
  7. Prasa Katolicka: do nabycia tygodnika niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
  8. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
2397

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 11:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00
dni powszednie:
17:00