mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
Mar 14, 2020

Ważne informacje w sprawie koronawirusa

Drodzy Parafianie

W nawiązaniu do obecnej sytuacji w jakiej znalazł się świat i nasza Ojczyzna oraz w nawiązaniu do wszystkich aktów prawnych i rozporządzeń, zarówno Władzy państwowej jak i kościelnej, dotyczących koronawirus,  przedstawiamy krótko co obowiązuje:

 1. Na każdej Mszy Świętej wewnątrz kościoła może znajdować się łącznie 50 osób. (Korzystać będziemy tylko z wejścia do kościoła przy zakrystii). Pozostali, którzy przybędą, będą mieli możliwość przyjęcia Komunii świętej przed wejściem do kościoła i kaplicy, po czym udadzą się do swoich domów (zasada ta dotyczy również dni powszednich). Przed wejściem do świątyni korzystamy z dezynfekcji dłoni. Zachowujemy zalecaną bezpieczną odległość, znak pokoju w czasie liturgii przekazujemy przez skinienie głowy. 
 2. W związku z powyższymi ograniczeniami i obowiązującą dyspensa zwalniającą wiernych z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, w odniesieniu do tych, którzy pomimo wszystko chcą uczestniczyć we Mszy Świętej, proponujemy, aby wziąć pod uwagę możliwość uczestnictwa w dni powszednie. Możliwość niedzielnej Mszy Świętej zostawmy dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w tygodniu.
 3. Wychodząc naprzeciw pragnieniom wiernych dotyczących uczestnictwa we Mszy św. rekomendujemy następujący porządek Mszy św. w dni powszednie, przy zachowaniu zasady do 50 osób:

  • 17.00 Kaplica Łysomice od poniedziałku do soboty uczestniczą tylko mieszkańcy Łysomic
  • 18.00 Kościół w Papowie Toruńskim w poniedziałek uczestniczą tylko mieszkańcy Zakrzewka i Koniczynki
  • 18.00 Kościół w Papowie Toruńskim od wtorku do soboty uczestniczą tylko mieszkańcy Papowa Toruńskiego.
 4. Zgodnie z rekomendacją Episkopatu Polski przypominamy i zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę, bynajmniej przez ten czas. (Znakiem na przyjęcie Komunii św. na rękę są wyciągnięte na wysokość twarzy, położone na sobie obie dłonie, lewa dłoń na prawej dłoni, spożywamy Komunię św. przy kapłanie).
 5. Prosimy wiernych o otwarte serce dla osób starszych, chorych i potrzebujących pomocy w tych dniach, np. przy robieniu zakupów czy rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.

 

Powyższe obowiązuje do 29 marca 2020 r., bądź do odwołania.

 

 

Wasi duszpasterze

ks. Marcin Jędraszek

ks. Jarosław Ciechanowski


Drodzy diecezjanie!

Znaleźliśmy się w wyjątkowej i bardzo trudnej sytuacji, która wzywa nas do zaufania Bogu, ale również do czujności, roztropności i walki z zagrożeniem. Wobec epidemii respektowanie przepisów wydanych przez stosowne służby publiczne jest wyrazem troski o zdrowie innych i własne oraz realizacją przykazania miłości bliźniego. Dlatego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br. oraz nawiązując do stanowiska abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zalecam, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, jednak nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych pozwala na modlitwę w domu i łączność duchową ze świątyniami. Każda Msza święta, nawet bez udziału wiernych, jest zawsze modlitwą całego Kościoła.

Piszę to z drżeniem serca, ale w poczuciu odpowiedzialności za Kościół. Wobec decyzji władz świeckich, których nie wolno ignorować, zachęcam do skorzystania z udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Nie oznacza to jednak, że możemy zrezygnować z praktyk religijnych i chrześcijańskiego przeżywania niedzieli. Wręcz przeciwnie! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest wezwaniem do podjęcia konkretnej i żarliwej walki duchowej – za siebie i za innych. Proszę o modlitwę w domach i rodzinach. Niech rodzice zadbają o modlitwę dzieci i młodzieży! Czas epidemii to dla nas sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej i wiary. Zachęcam do rodzinnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej oraz domowego rozważania Pisma świętego. Pomocą w naszym życiu duchowym mogą być również telewizyjne i radiowe transmisje Mszy świętych, rekolekcje internetowe oraz wiele innych propozycji, z których możemy korzystać w domu.

Przypominam, że nadal obowiązują zalecenia Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności i praktyk religijnych. Bardzo proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościołach lub kaplicach różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Diecezję powierzam opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię.

                          bp Wiesław Śmigiel, Wasz biskup

1895 Ostatnio zmieniany sobota, 14 marzec 2020 12:10

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00