mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
Maj 12, 2020

Ogłoszenia parafialne - Niedziela 10.05.2020 r.

  1. W poniedziałek biuro parafialne czynne będzie od godz. 15.00-16.30.
  2. Dzisiaj do I Komunii św. zostaną przyjęte: Wiktoria Wiśniewska, Kacper Maliszewski oraz Hanna Rolle. W tym tygodniu do do I Komunii św. przyjęte będą kolejne dzieci: wtorek - Zosia Kowalska, czwartek - Szymon Pomirski, Piątek - Igor Dąbrowski w niedzielę - Anna Denis oraz Dominika Kalinowska.
  3. Nabożeństwa majowe odprawiamy w łączności z Mszą św w Łysomicach o godz. 17.00 w Papowie Toruńskim o godz. 18.00. Nie rezygnujmy też z naszej osobistej modlitwy przy figurkach w naszych miejscowościach, gdzie w ramach spaceru można tam się udać na osobistą modlitwę.
  4. W środę 13 maja przypada wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w tym dniu tradycyjnie mieszkańcy Koniczynki przybywają z pochodzącą z kościoła figurą Maryi Fatimskiej aby wszyscy mogli ją uczcić. Po Mszy św. Figura wraca do Koniczynki aby dalej strzec mieszkańców, tam też zostanie odprawione nabożeństwo majowe.
  5. W tym tygodniu rozpoczną się prace konserwatorskie w kościele nad ołtarzem bocznym św. Antoniego. Otrzymaliśmy dotację MKiDN w kwocie 80 tys. zł. Zostanie on stopniowo zdemontowany. Po konserwacji, która przebiegać będzie w 2 etapach wróci do kościoła po zakończeniu konserwacji, najprawdopodobniej w 2021 r.
  6. Na ten rok zaplanowane są również prace nad odtworzeniem sklepień wewnątrz kościoła. Otrzymaliśmy dotację na ten cel z MSWiA w kwocie 100 tys zł. Również będą trwały prace nad posadzką w zakrystii Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego 20 tys. Planujemy również wyposażenie zakrystii w meble oraz zostanie wykonany nowy ołtarz i ambona w kościele. Wkład własny tych inwestycji to 68 tys zł. Na te prace mamy odłożoną przeszło połowę kwoty wkładu własnego z ofiar kolędowych przeznaczonych na remont świątyni.
  7. W kaplicy w Łysomicach zostały wykonane: ambona i ołtarz, które zostaną jeszcze doposażone w kamienną mensę oraz symbole liturgiczne. Całość zostanie konsekrowana wraz z poświęceniem kaplicy przez Biskupa.
  8. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy troszczą się o nas księży również w trudnym dla as czasie. Wyrazem wdzięczności jest nasza troska o Wasze Zbawienie wyrażona poprzez sprawowaną Mszę świętą i modlitwę. Dziękuję Panu Kazimierzowi Pniewskiemu za pomoc w porządkowaniu terenu z pni drzew z terenu parafialnego przeznaczonego na poszerzenie drogi.
  9. W ubiegłym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Marii Siwicką oraz śp. Joanny Parzyszek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
748

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00