mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
Gru 23, 2017 Napisał 

Opłatek wigilijny – symbol dzielenia się życzliwością i miłością

Pierwszym działaniem ze względu na czas w jakim Kapituła Dobroczynności rozpoczęła swoją działalność (12 listopad 2017 r.) było roznoszenie Wigilijnego Opłatka do rodzin naszej parafii. Przedsięwzięcie to było podjęte przez ks. Proboszcza – kościelnego asystenta Kapituły jeszcze przed jej powołaniem i koordynowane przez jej członków. W działanie to włączyli się członkowie wszystkich grup i wspólnot działających w parafii tj.: Żywego Różańca, Domowego Kościoła,  Oazy Młodzieżowej, ministrantów czy zespołu Gaudium Vitae. Opłatki były roznoszone w dniach od 16 listopada do 2 grudnia. Jednakże nie udało się zastać w domach wszystkich mieszkańców parafii i zostawić im ten symbol braterstwa i miłości, aby mógł on być dalej w tym duchu w rodzinach dzielony i przekazywany. Z 1200 pakietów opłatkowych zamówionych dla naszych rodzin około 900 zostało „zaniesionych”, pozostałe opłatki są do odbioru w zakrystii - po wszystkich mszach św. do końca Adwentu. Ofiary jakie przy tej okazji, w duchu życzliwości i braterstwa, były przekazywane przez parafian zostały przekazane św. Mikołajowi na paczki dla dzieci.

Mamy nadzieję, że ten duch miłości i braterstwa w jakim Kapituła rozpoczęła swoją działalność będzie nie tylko jednoczył naszą wspólnotę parafialną, ale też będzie wytyczał kierunki przyszłych działań.

3955 Ostatnio zmieniany sobota, 23 grudzień 2017 07:19