mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
 1. Dzisiaj o godz. 12.00 Msza św. z udziałem rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz katecheza.
 2. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 3. Dziękuję parafianom Barbarze Opałka, Beacie Walter oraz Paniom z Ukrainy i osobom koordynującym za pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w niedzielę w ramach kolekty.
 5. Zapraszamy osoby obdarzone głosem i lubiące śpiewać do włączenia się w tworzenie śpiewu w czasie liturgii i doskonalenia swojego talentu. Zapraszamy na próbę chóru „Cecylia” w czwartek o godz. 19.00 oraz na próbę kantorów i psałterzystów w środę na godz. 19.00.
 6. W I poniedziałek miesiąca zapraszamy na męski różaniec wszystkich mężczyzn o godz. 18.40.
 7. Dziękuję Sebastianowi Ohl i Markowi Kucalowi za pomoc w przycince drzew oraz Jarkowi Maciejewskiemu za pomoc w naprawie instalacji ogrzewania w plebanii.
 8. W piątek odbyło się spotkanie Rady Ekonomicznej: omówiono zalecenia wizytacyjne, wypracowano koncepcję nowej organizacji odpadami pochodzącymi z cmentarza i związanego z tym przeorganizowania umiejscowienia krzyża misyjnego i cmentarnego. Przeprowadzono dyskusje ta temat zaplanowanych inwestycji w br. W szczególności dachu kościoła, Ze względu na wzrastające koszty podjęto decyzję o zmianie źródła ciepła w plebanii na pompę ciepła.
 9. W sobotę na godz. 11.00 zapraszamy ministrantów i lektorów na zbiórkę.
 10. W sobotę 9 kwietnia od godz. 9.00 zapraszamy mężczyzn do pomocy w pracach związanych z porządkowaniem i przygotowaniem terenu kościoła przed czekającymi nas świętami i remontami kościoła. Przed nami porządkowanie kaplicy przy kościele, demontaż krzyża na cmentarzu, i przygotowanie miejsca na nowy krzyż misyjny i cmentarny, porządkowanie terenu za cmentarzem i przygotowanie nowego miejsca na składowanie śmieci.
 11. Dziękuję z ostatniego tygodnia fundatorom ołtarza św. Józefa: Jackowi Demskiemu, Rodzinie Kumor, Krystynie i Januszowi Frelik z Łysomic. Pozostała do zebrania kwota na wynagrodzenie za wykonanie ołtarza pozostało 7 200 zł.
 12. W parafii w ramach jałmużny wielkopostnej planujemy przeprowadzić zbiórkę na mieszkańców Ukrainy, którzy zostali w swoim kraju. Polegać będzie ona na zakupieniu konkretnych rzeczy według listy, która zawiera podstawowe artykuły spożywcze oraz chemiczne. Przy wyjściu z kościoła będzie możliwość wybrania jednego bądź dwóch pakietów artykułów. Zrobiliśmy zakupy na jeden i drugi pakiet, koszt zakupów na każdą listę czy to spożywczą czy chemiczną kształtuje się w granicach 150 zł. Czyli całości jednej przygotowanej paczki spożywczo-chemicznej będzie miała wartość około 300 zł. Zrealizowane pakiety w tygodniu przynosimy do plebanii.
 13. W czwartek obył się pogrzeb śp. Krystyny Kuban l. 87 z Papowa Toruńskiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
 14. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką, nowym numerem Tygodnika Niedziela.
 1. Dzisiaj o godz. 12.00 Msza św. z udziałem rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz katecheza.
 2. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 3. Dziękuję parafianom Ewie Stańczewskiej i Karolinie Król oraz Paniom z Ukrainy i osobom koordynującym za pomoc w pielęgnacji kaplicy.
 4. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 5. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w niedzielę w ramach kolekty.
 6. Zapraszamy osoby obdarzone głosem i lubiące śpiewać do włączenia się w tworzenie śpiewu w czasie liturgii i doskonalenia swojego talentu. Zapraszamy na próbę chóru „Cecylia” w czwartek o godz. 19.00 oraz na próbę kantorów i psałterzystów w środę na godz. 19.00.
 7. W najbliższy I piątek miesiąca zapraszamy na spowiedź w Łysomicach od 16.00-17.00 w Papowie Toruńskim od 17.00-18.00.
 8. W najbliższą I sobotę miesiąca odwiedzimy chorych z posługa spowiedzi i komunii św.
 9. W I sobotę zapraszamy na wspólny różaniec prowadzony przez wszystkie Róże Różańcowe o 16.30 w Łysomicach i o 17.30 w Papowie Toruńskim.
 10. Za tydzień w niedzielę o 7.10 śpiewać będziemy Godzinki ku czci św. Józefa.
 11. Również w niedzielę 3 kwietnia na godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na Mszę św. i na spotkanie przygotowujące.
 12. W I poniedziałek miesiąca zapraszamy na męski różaniec wszystkich mężczyzn o godz. 18.40.
 13. Dziękuję Sebastianowi Ohl za pomoc w przycince drzew oraz Sławkowi Zającowi przy porządkowaniu terenu i przesadzaniu drzew.
 14. W najbliższym tygodniu odbędzie się spotkanie Rady Ekonomicznej związane z przewidzianymi inwestycjami w parafii w tym roku.
 15. Za 2 tygodnie w sobotę 9 kwietnia od godz. 9.00 zapraszamy mężczyzn do pomocy w pracach związanych z porządkowaniem i przygotowaniem terenu kościoła przed czekającymi nas świętami i remontami kościoła. Przed nami porządkowanie kaplicy przy kościele, demontaż krzyża na cmentarzu, i przygotowanie miejsca na nowy krzyż misyjny i cmentarny, porządkowanie terenu za cmentarzem i przygotowanie nowego miejsca na składowanie śmieci.
 16. Dziękuję z ostatniego tygodnia fundatorom ołtarza św. Józefa: Andrzejowi Dalętka z Łysomic, Gerardowi Nica, Bartoszowi Obermuller, Bartosz i Agnieszka Opiłowscy, Dariusz i Grażyna Linowscy z Papowa Toruńskiego, Pozostała do zebrania kwota na wynagrodzenie za wykonanie ołtarza pozostało 9 400 zł.
 17. W tym tygodniu odbędzie się pogrzeb śp. Krystyny Kuban l. 85 z Papowa Toruńskiego. Różaniec za zmarłą odmawiany będzie od poniedziałku o godz. 17.30 do dnia pogrzebu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
 18. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką, nowym numerem Tygodnika Niedziela.
 1. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych i wizytacji kanonicznej Bpa Józef i przyczynili się do ich organizacji.
 2. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 3. Dziękuję parafianom Małgorzacie Kusińskiej i Agnieszce Mejza z córkami oraz Paniom z Ukrainy i osobom koordynującym za pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w niedzielę w ramach kolekty.
 5. We wtorek w salce parafialnej spotkanie grupy modlitewnej Ruach o godz. 19.00.
 6. W środę o godz. 18.40 spotkanie nowego kręgu Domowego Kościoła.
 7. Zapraszamy osoby obdarzone głosem i lubiące śpiewać do włączenia się w tworzenie śpiewu w czasie liturgii i doskonalenia swojego talentu. Zapraszamy na próbę chóru „Cecylia” w czwartek o godz. 19.00 oraz na próbę kantorów i psałterzystów w środę na godz. 19.00.
 8. W piątek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Mszy św. o godz. 17.00 zgodnie z wolą Papieża Franciszka dokona się akt zawierzenia i modlitwa o nawrócenie Rosji oraz zawierzenie i prośba o pokój dla Ukrainy.
 9. W niedzielę 27 marca na godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na Mszę św. i katechezę.
 10. W czwartek dokonało się poświęcenie ołtarza św. Józefa. A wczoraj w dzień wspomnienia św. Józefa została przy ołtarzu odprawiona po raz pierwszy Msza św. Co miesiąc w I czwartek miesiąca będziemy odprawiać w bocznej nawie Mszę św. oraz nabożeństwo do św. Józefa modląc się jednocześnie o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. A raz w roku w dzień 19 marca przeżywać będziemy uroczyście jego wspomnienie. W środy przy tym również ołtarzu będziemy modlić się nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  Znamy już ostateczną cenę ołtarza wyniosła 83 tysiące złotych. (38 tys. prace stolarskie, 25 tys. płaskorzeźby, 20 tys. figura św. Józefa). Dziękuję z ostatniego tygodnia fundatorom ołtarza: Robertowi i Romanowi Kożuchowskiemu, Tomaszowi Czajkowskiemu, Markowi Komuda z Łysomic, Alicji i Wiesławowi Gościńskim, Andrzejowi Krajewskiemu z Papowa Toruńskiego, Pozostała do zebrania kwota na wynagrodzenie za wykonanie ołtarza pozostało 11900 zł.
 11. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką, nowym numerem Tygodnika Niedziela.
 1. Od dzisiaj do środy 16 marca odprawiamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne, na wszystkich Mszach św. wygłasza Ks. prof. dr hab. Wiesław Kraiński.
 2. W środę spowiedź św. na zakończenie się rekolekcji w Łysomicach od 16.00-17.00, w Papowie Toruńskim od 17.00-18.00.
 3. W czwartek 17 marca rozpocznie się wizytacja kanoniczna Bpa Józefa w naszej wspólnocie parafialnej. Wizytacja jest wyrazem Biskupiej troski o powierzony mu Lud Boży, zgodnie ze świadectwem i nauką apostołów.
  Plan Wizytacji:
  10.00 mszą św. z modlitwą za zmarłych na cmentarzu.
  11.30 wizyta u chorych
  12.00 spotkanie w kaplicy w Łysomicach z wiernymi z kobietami i matkami z dziećmi udzielając szczególnego błogosławieństwa dzieciom i matkom oczekującym potomstwa. Nabożeństwo zakończone udzieleniem komunii św.
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i nauka ks. biskupa Ksiądz biskup zaprasza wszystkich wiernych oraz przedstawicieli wspólnot na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego.
  15.30-16.30 ks. Biskup zaprasza wszystkich na Adorację w ciszy.
  16.30 zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami oraz kobiety oczekują potomstwa na modlitwę z błogosławieństwem. Nabożeństwo zakończone udzieleniem komunii św.
  17.00 spotkanie z Radami Duszpasterską i Ekonomiczną.
  18.30 Msza św., na której grupa młodzieży otrzyma sakrament bierzmowania. W tym czasie zostanie poświęcony również ołtarz św. Józefa.
 4. W sobotę od godz. 8.00 akolici odwiedzą chorych z komunią św.
 5. Dziękuję parafianom Annie i Janowi Kalinowskim z córkami Agatą, Dominiką i Martą, Karolinie Wilczyńskiej oraz osobom koordynującym za wczorajszą pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 6. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w pomoc humanitarną dla Ukrainy. W wyniku 2 zbiórek przeprowadzonych w Środę Popielcową i w I Niedzielę Wielkiego Postu zebraliśmy 12156,74 zł. Pieniądze zostały przekazane na pomoc dla Ukrainy. Dziękuję jeszcze raz osobom wspierającym to dzieło i osobom koordynującym.
 7. Pod dach Plebani przyjęliśmy 3 uchodźców z Ukrainy, babcie i córkę z dzieckiem 14 miesięczne, Zachęcam tych, którzy mają warunki aby przyjąć do swoich domów tych biednych ludzi, a ci którzy nie mają takich możliwości, niech pomagają rodzinom u których mieszkają uchodźcy tak aby i im było łatwiej. Pomagajmy sobie.
 8. Strażakom, Dominik Polak, Arturowi Lubomskiemu, Danielowi Błaszczykowi dziękuję za przycinkę drzew.
 9. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w niedzielę w ramach kolekty.
 10. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 11. Zapraszamy osoby obdarzone głosem i lubiące śpiewać do włączenia się w tworzenie śpiewu w czasie liturgii i doskonalenia swojego talentu. Zapraszamy na próbę chóru „Cecylia” w środę o godz. 19.00 oraz na próbę kantorów i psałterzystów we wtorek na godz. 19.00.
 12. W niemal całości został już zmontowany ołtarz św. Józefa, pozostał tylko jeden element-płaskorzeźba Boga Ojca z Duchem św. udzielającego daru ojcostwa umieszczona nad figurą św. Józefa. Ołtarz jest znakiem wstawiennictwa św. Józefa patrona mężczyzn i ojców, opiekuna rodzin i małżeństw. To wyraz naszej wdzięczności i składanego wotum Bogu za dar Bożego Ojcostwa udzielanego na ręce mężczyzn.
  Dziękuję dotychczasowym fundatorom ołtarza: Jackowi i Iwonie Karolewskim, Piotrowi Pabian, Stanisławowi Szczygielskiemu z Papowa Toruńskiego, Dawidowi Lange, Wiesławowi Parzyszek, Janowi Kalinowskiemu, Jarosławowi Demskiemu z Łysomic. Pozostała do zebrania kwota na wynagrodzenie za wykonanie ołtarza pozostało 16100 zł. Zachęcamy szczególnie mężczyzn do pozostania honorowymi fundatorami ołtarza św. Józefa. Wszystkie zebrane w najbliższym czasie ofiary przeznaczamy na ten cel. Ołtarz zostanie poświęcony w marcu w czasie wizytacji biskupiej w naszej parafii.
 13. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką, nowym numerem Tygodnika Niedziela.
 1. W związku ze zbrojnym atakiem na Ukrainę trwamy codziennie na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia o 15.00, w kościele i kaplicy. Ci którzy nie mogą przyjść do świątyni łączą się w modlitwie w domach i w pracy w tej intencji. Chętnych prosimy o deklarowanie prowadzenia Koronki w kaplicy i kościele dla zgromadzonych w tym czasie wiernych wpisując się na listę.
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc humanitarną organizowaną na rzecz mieszkańców i uchodźców z Ukrainy. Jutro zebrane dary zostaną przekazane Caritas, która organizuje konwój humanitarny. 
 3. Dzisiaj przed świątyniami odbywa się również zbiórka do puszek na rzecz Ukrainy. W Środę Popielcową w ten sam sposób i na ten cel zebraliśmy 7547,95 zł Bóg zapłać za Waszą ofiarność. Dziękuję członkom Kapituły Dobroczynnej za pomoc i koordynację tych zbiórek.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w niedzielę w ramach kolekty.
 5. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 6. We wtorek na godz. 19.00 zapraszam członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej na wspólne spotkanie w plebanii.
 7. Na Drogę Krzyżową zapraszamy w piątek w Łysomicach o godz. 16.30, w Papowie Toruńskim o godz. 18.45.
 8. W sobotę na godz. 11.00 zapraszamy ministrantów na zbiórkę
 9. W sobotę na godz. 12.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do Bierzmowania.
 10. Od następnej niedzieli do środy tj. od 13-16 marca odprawiać będziemy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św. w niedzielę i dni powszednie.
 11. Wizytacja kanoniczna Bpa Józefa w naszej wspólnocie parafialnej odbędzie się 17 marca. Rozpocznie się mszą św. poranną o godz. 10.00 z modlitwą za zmarłych na cmentarzu. Następnie bp uda się do kilku chorych. Około godz. 12.00 spotka się w kaplicy w Łysomicach z wiernymi z kobietami i matkami z dziećmi udzielając szczególnego błogosławieństwa dzieciom i matkom oczekującym potomstwa. Na godz. 15.00 Ksiądz biskup zaprasza wszystkich wiernych oraz przedstawicieli wspólnot na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Od godz. 17.00 trwać będzie w plebanii spotkanie z Radami Duszpasterską i Ekonomiczną. O 18.30 zostanie odprawiona Msza św., na której grupa młodzieży otrzyma sakrament bierzmowania. W tym czasie zostanie poświęcony również ołtarz św. Józefa.
 12. Dziękuję parafiankom Pani Dudek i Alicji Śliwa oraz osobom koordynującym za wczorajszą pomoc w pielęgnacji kościoła i kaplicy. Zapraszam do wzięcia udziału w cotygodniowej pielęgnacji naszych świątyń – P. Iwona Karolewska i Barbara Opałka prowadzą listę osób i rodzin wpisujących się w troskę o świątynię-Dom Boży.
 13. Zapraszamy osoby obdarzone głosem i lubiące śpiewać do włączenia się w tworzenie śpiewu w czasie liturgii i doskonalenia swojego talentu. Zapraszamy na próbę chóru „Cecylia” w Czwartek o godz. 19.00 oraz na próbę Kantorów i Psałterzystów we wtorek na godz. 19.00.
 14. W sobotę rozpoczął się etap zwożenia elementów ołtarza dedykowanego św. Józefowi. Będzie on widocznym znakiem wstawiennictwa św. Józefa patrona mężczyzn i ojców, opiekuna rodzin i małżeństw. Ołtarz będzie wyrazem naszej wdzięczności i składanego wotum Bogu za dar Bożego Ojcostwa udzielanego na ręce mężczyzn.
 15. Dziękuję dotychczasowym fundatorom ołtarza: Zbigniewowi Dębskiemu, Romanowi Mucha z Zakrzewka, Apolonii Wantowskiej, Dawidowi Nadstawnemu z Papowa Toruńskiego, Andrzejowi Dąbkowskiemu z Łysomic, Zygmuntowi Rumińskiemu i Grzegorzowi Błaszkiewiczowi z Koniczynki. Pozostała do zebrania kwota na wynagrodzenie za wykonanie ołtarza pozostało 20900 zł. Zachęcamy szczególnie mężczyzn do pozostania honorowymi fundatorami ołtarza św. Józefa. Wszystkie zebrane w najbliższym czasie ofiary przeznaczamy na ten cel. Ołtarz zostanie poświęcony w marcu w czasie wizytacji biskupiej w naszej parafii.
 16. Przed kościołem i kaplicą otrzymamy ulotki OSP Papowo Toruńskie z prośbą o przekazanie 1%.
 17. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką, nowym numerem Tygodnika Niedziela.

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00