mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
 1. Biuro parafialne czynne we wtorek od godz. 15.00 do 16.30.
 2. Na nabożeństwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa zapraszamy codziennie po Mszach św.
 3. W poniedziałek i środę na mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania. W sobotę o godz. 15.00 spowiedź św. dla młodzieży i ich rodzin przed przyjęciem bierzmowania W niedzielę o godz. 12.00 grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Józefa Szamockiego.
 4. We wtorek na 20.00 wspólnota Ruah zaprasza do wspólnej modlitwy.
 5. W piątek po Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.
 6. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie ministrantów.
 7. Dzisiaj tj. 21 czerwca na Mszy św. o godz. 10.30 świętujemy wspomnienie św. Jana Chrzciciela patrona kaplicy w Łysomicach tzw. Odpust. Biskup Andrzej dokona poświęcenia kaplicy i nowego ołtarza. W tym dniu Msza św. zwykle odprawiana w południe w kościele odprawiana będzie o godz. 13.00.
 8. Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 9. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
 1. W poniedziałek biuro parafialne czynne będzie od godz. 15.00-16.30.
 2. Dzisiaj do I Komunii św. zostanie przyjęta: o godz. 10.30 - Karol Talkowski.
 3. W poniedziałek na wieczorną Mszę św. zapraszamy młodzież przygotowują się do bierzmowania i na spotkanie formacyjne.
 4. W poniedziałek na godz. 19.00 zapraszamy mężczyzn na modlitwę różańcową do kościoła.
 5. Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiamy w łączności z Mszą św wieczorną w Łysomicach o godz. 17.00 w Papowie Toruńskim o godz. 18.00.
 6. Narzeczonych zapraszamy na spotkania formacyjne przygotowujące do sakramentalnego małżeństwa dzisiaj w niedzielę, w środę i następną niedzielę na godz. 19.00 do Plebanii.
 7. W środę zapraszamy chórzystów na próbę o godz. 19.00 do kaplicy w Łysomicach.
 8. W czwartek na godz. 19.00 zapraszam sołtysów wsi i przedstawicieli wsi Koniczynka na spotkanie związane z organizacją Bożego Ciała.
 9. W piątek na spowiedź I piątkową zapraszamy w Łysomicach od 16.00 w Papowie Toruńskim od 17.00. 
 10. Młodzież Oazową zapraszamy na spotkanie w Piątek na Msze św. i spotkanie formacyjne.
 11. W sobotę od godz. 8.00 udamy się do chorych z posługą sakramentalną.
 12. Ministrantów zapraszamy na zbiórkę do kaplicy w Łysomicach w sobotę na godz. 11.00.
 13. Za tydzień w niedzielę na godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na Mszę św. i spotkanie formacyjne do kościoła. 
 14. Od dnia dzisiejszego na stałe transmitowana będzie Msza św. tzw Suma o godz. 12.00 a w czasie wakacji o godz. 11.00. Skierowana jest szczególnie do ludzi starszych i chorych, którzy z przyczyn od siebie nie zależnych nie mogą brać udziału we Mszy św. w swoim kościele. Prosimy więc młode pokolenie aby zadbało przystosowanie techniczne tak aby rodzice czy dziadkowie mogli poprzez naszą stronę bądź YouTube mogli łączyć się ze swoją wspólnotą parafialną na modlitwie.
 15. W drugiej połowie tygodnia rozpoczną się prace nad sklepieniami w nawie bocznej, po czym kolejno nawa główna i prezbiterium i kruchta. Całość zadania to 149 tys. zł. otrzymaliśmy dotację w wysokości 100 tys. zł z MSWiA. Wkład parafii to 49 tys. zł. Prace zakończą się w ciągu kilku miesięcy.
 16. Jak wiemy obostrzenia związane z ograniczeniami możliwości uczestnictwa we Mszy św zostały zniesione, również przestaje obowiązywać dyspensa obejmująca wszystkich od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, dotyczy ona tylko osób chorych i posiadających objawy choroby. Zapraszamy więc do powrotu do praktyki przeżywania Mszy św. w niedzielnej i świątecznej przy jednoczesnym zachowaniu zasad sanitarnych: dezynfekcja rąk przy wejściu i do kościoła oraz przed przyjęciem komunii św. Na ten czas obowiązuje noszenie maseczek w kościele. Można również uczestniczyć we Mszy św. Na zewnątrz kościoła.
 17. Zachęcamy również do korzystania ze spowiedzi św.
 18. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy troszczą się o nas księży również w trudnym dla nas czasie. Wyrazem wdzięczności jest nasza troska o Wasze Zbawienie wyrażona poprzez sprawowaną Mszę świętą i modlitwę.
 1. Biuro parafialne czynne w poniedziałek od godz. 15.00 do 16.30.
 2. Na nabożeństwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa zapraszamy codziennie po Mszach św.
 3. W poniedziałek na mszę św. i spotkanie zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
 4. We wtorek na 20.00 wspólnota Ruah zaprasza do wspólnej modlitwy.
 5. Zapraszamy na próbę chóru w środę o godz. 19.00.
 6. W piątek po Mszy św. spotkanie młodzieży oazowej.
 7. W sobotę o godz. 12.15 spotkanie ministrantów. 
 8. Dziękuję wszystkim parafianom na ręce Sołtysów wsi za zorganizowanie procesji Bożego Ciała i 4 ołtarzy. Przygotowanie ołtarza to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dzięki któremu możemy uczcić obbecnego pośród nas Jezusa Chrystusa. Uroczystość ta przeżywana jest od wielu pokoleń, jej początki sięgają XIII wieku. Obecnie Kościół również wezwany jest do kontynuowania tej tradycji i wyrażania głębokiej wiary, czci i wdzięczności Bogu obecnemu w Eucharystii. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej z Papowa Toruńskiego i Policji za zapewnienie bezpiecznego przemarszu procesji. Dziękuję Panu organiście i chórowi za przygotowanie śpiewów na Mszę w Łysomicach. Dziękuję dzieciom sypiącym kwiaty oraz służbie liturgicznej.
 9. W dniach od 16 do 17 czerwca w środę do godz. 11.00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na parkingu przy kościele. Elektrośmieci służą pozyskiwaniu środków przeznaczonych na pomoc misjom. Zużyty sprzęt RTV i AGD można składać w najbliższy wtorek zbiórka kończy się w środę o godz. 11.00.
 10. W niedzielę 21 czerwca na Mszy św. o godz. 10.30 świętować będziemy wspomnienie św. Jana Chrzciciela patrona kaplicy w Łysomicach tzw. Odpust. Biskup Andrzej dokona poświęcenia kaplicy i konsekracji nowego ołtarza. W tym dniu Msza św. zwykle odprawiana w południe w kościele odprawiana będzie o godz. 13.00.
 11. Na prośbę części rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, którzy pragną aby dzieci do niej przystąpiły wcześniej podaję daty kiedy I komunia odbędzie się w mniejszych grupach: 19 lipca w kaplicy w Łysomicach o godz. 9.00 i 26 lipca oraz 2 sierpnia w kościele w Papowie Toruńskim o godz. 11.00 oraz 20 września w kościele o godz. 12.00.
 12. Dziękuję również parafian, którzy odpowiedzieli na apel i przekazali łącznie około 150 palet. Niezbędnych do złożenia ofiarowanej kostki brukowej z rozbiórki chodnika, która posłuży wyłożeniu naszego parkingu przy kościele.
 13. Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 14. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
poniedziałek, 08 czerwiec 2020 14:33

Ogłoszenia parafialne – Niedziela 7.06.2020 r.

 1. Na nabożeństwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa zapraszamy codziennie po Mszach św.
 2. W poniedziałek na mszę św. i spotkanie zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
 3. We wtorek na 20.00 wspólnota Ruach zaprasza do wspólnej modlitwy.
 4. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – tzw. Boże Ciało. Msze św. odprawimy o 7.30 w Papowie Toruńskim o godz. 9.00 w kaplicy w Łysomicach skąd wyruszy procesja i około godz. 12.00 w Papowie Toruńskim na zakończenie procesji. Trasa procesji przebiega od Kaplicy w Łysomicach ul. Sadowa, Warszawska, Jagodowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa, Papowo Toruńskie ul. Warszawska:
 5. Kościół i kaplicę przygotowują – mieszkańcy wsi Koniczynka
  -Ołtarz w Łysomicach przy ul. Jagodowej i Agrestowej mieszkańcy Łysomic.
  -Ołtarz na rogu ul. Ogrodowa i Storczykowa – mieszkańcy Zakrzewka.
  -Ołtarz przy Czarnym Krzyżu przy ul Ogrodowej – mieszkańcy wsi Papowo Toruńskie
  -Ołtarz na zakończenie procesji przy figurze Pana Jezusa dźwigającego Krzyż przy kościele – mieszkańcy Papowo Toruńskie – Osieki.
 6. Proszę o wyznaczenie 16 osób do niesienia chorągwi i feretronów,
  - dzieci pierwszokomunijne niosą różaniec
  - dziewczynki sypią kwiaty - próby odbędą się od wtorku do środy po wieczornej Mszy św. około 18.30.
  - mieszkańcy przygotowujący ołtarze wraz z rodzicami dzieci sypiących kwiaty zapewniają kwiaty do sypania na odcinku do ich ołtarza.
  - Strażaków proszę o zabezpieczenie procesji i niesienie baldachimu.
  - młodzież proszę o czuwanie nad kondycją osób starszych i zabezpieczenie w wodę.
 7. Proszę o uporządkowanie i przystrojenie trasy Bożego Ciała.
 8. W dniu 17 czerwca w środę odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na parkingu przy kościele. Elektrośmieci służą pozyskiwaniu środków przeznaczonych na pomoc misjom. Zużyty sprzęt RTV i AGD należy składać we wtorek 16 czerwca do godz. 11.00 w środę 17 czerwca.
 9. W niedzielę 21 czerwca na Mszy św. o godz. 10.30 świętować będziemy wspomnienie św. Jana Chrzciciela patrona kaplicy w Łysomicach tzw. Odpust oraz poświęcenie kaplicy i konsekrację ołtarza przez Biskupa Andrzeja.
 10. Zwracam się z prośbą do parafian, którzy posiadają dobre palety transportowe. Od zarządu dróg wojewódzkich otrzymamy kostkę z rozbiórki chodnika, która posłuży wyłożeniu naszego parkingu przy kościele o powierzchni prawie 2000 m2. Niezbędne jest przekazanie 200 szt palet tak aby firma demontująca chodnik mogła ją złożyć na paletach i przewieźć ją i złożyć przy kościele. Bardzo proszę więc o przekazanie i składowanie palet na utwardzonym terenie za budynkiem plebanii w tym tygodniu.
 11. Od niedzieli 7 czerwca przestaje obowiązywać dyspensa zwalniająca z z obowiązku udziału we Mszy św niedzielnej i świątecznej. Od tego momentu, nieuczestniczenie we Mszy św. niedzielnej związana bedzie z zaciąganiem grzechu ciężkiego.
 12. Zachęcam do nabycia nowego numeru tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 13. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
 1. W poniedziałek biuro parafialne czynne będzie od godz. 15.00-16.30.
 2. Dzisiaj do I Komunii św. zostanie przyjęta: o godz. 12.00 - Maja Lisińska a za tydzień Karol Talkowski.
 3. W poniedziałek na wieczorną Mszę św. zapraszamy młodzież przygotowują się do bierzmowania i na spotkanie formacyjne.
 4. Nabożeństwa majowe odprawiamy w łączności z Mszą św w Łysomicach o godz. 17.00 w Papowie Toruńskim o godz. 18.00.
 5. W sobotę na godz. 19.00 zapraszamy narzeczonych do kościoła na wznowione spotkania formacyjne przygotowujące do sakramentalnego małżeństwa.
 6. W tym tygodniu zostało usuniętych 13 pni drzew z cmentarza po wyciętych drzewach, koszt tej inwestycji to 2200 zł.
 7. Od niedzieli 31 maja transmitowana będzie tylko Msza św. tzw Suma o godz. 12.00 a w czasie wakacji o godz. 11.00. Coniedzielna transmisja z kościoła naszej parafii jest skierowana szczególnie do ludzi starszych i chorych. Łączyć się można poprzez naszą stronę parafialną.
 8. Od 1 czerwca rozpoczną się prace nad sklepieniami w kościele, kolejno nawa boczna, główna i prezbiterium. Całość zadania to 149 tys. zł. otrzymaliśmy dotację w wysokości 100 tys. zł z MSWiA. Wkład parafii to 49 tys. zł. Prace zakończą się w ciągu kilku miesięcy.
 9. Dziękuję Pani Steni Ziółkowskiej za uszycie nowej kapy pogrzebowej do kościoła.
 10. W bieżącym numerze Niedzieli znajduje się artykuł o I komuniach w naszej parafii.
 11. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy troszczą się o nas księży równi