mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

Obostrzenia związane z pandemia nadal obowiązują. Liczba uczestników Mszy Świętej nie może przekraczać 20 osób w kościele w Papowie Toruńskim i 8 osób w kaplicy w Łysomicach w oprócz sprawujących i posługujących.
Osoby wykraczające ponad dozwolony limit osób mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz kościoła zachowując zasadę dystansu społecznego.
Do fizycznej, bezpośredniej obecności na Mszy św. w naszych miejscach kultu mają pierwszeństwo osoby, które związane są z zamówioną intencją Mszy świętej.
Zachęcamy do brania udziału w transmitowanej Mszy św. W naszej parafii prowadzimy transmisję Mszy św. w niedzielę i święta o godz. 7.30, 12.00 i 18.00 na stronie parafialnej YouTube i Facebooku. Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy osoby, które zamówiły intencję mszalną na dany dzień.

 1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia i związany ściśle z nią Tydzień Miłosierdzia w czasie, którego będziemy poprzez udział w Eucharystii i odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia prosić Boga o Miłosierdzie dla nas i świata całego.
 2. W poniedziałek biuro parafialne czynne będzie od godz. 15.00-16.30.
 3. Okazja do Spowiedzi św. istnieje w każdą środę od godz. 16.00-17.00 w Łysomicach oraz od 17.00-18.00 w Papowie Toruńskim, oraz w dni powszednie pół godziny przed Mszą św. a w niedzielę w trakcie Mszy św.
 4. W najbliższą sobotę tzn. 17 kwietnia zapraszamy kobiety ze wspólnoty Magnificat na Msze św. z katechezą do kościoła na godz. 18.00 w ramach comiesięcznego spotkania.
 5. Za tydzień odbędzie się comiesięczna zbiórka do puszek na cele dobroczynne w naszej parafii.
 6. Od 18 - 24 kwietnia przeżywać będziemy trzynasty Tydzień Biblijny, który jest okazją i wezwaniem do odnowienia kontaktu ze Słowem Bożym w swoim życiu poprzez lekturę i rozważanie tekstów Pisma Świętego.
 7. Parafia włącza się w dniach od 25 kwietnia do 1 maja w tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w tym czasie zapraszamy na nabożeństwa i msze św. w tej intencji.
 8. W kościele dokonano ostatecznej modernizacji systemu nagłośnienia, zainstalowano dodatkowy sprzęt, który pozwolił na podłączenie istniejącej instalacji co usprawni organizowanie w przyszłości liturgii. Ponieśliśmy koszt 5,5 tys. złotych.
 9. Prace te były konieczne przed czekającym nas malowaniem kościoła, które będzie realizowane w najbliższym miesiącu.
 10. Obecnie korzystamy z tymczasowego tabernakulum. Zabytkowe tabernakulum z kościoła wyposażane jest w dedykowany zgodnie z przepisami liturgicznymi pancerny wkład zapewniający bezpieczeństwo antywłamaniowe i ognioodporne. Jednocześnie pozwoli ono na wprowadzenie stałej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele podobnie jak w Łysomicach. Koszt tego zadania to około 8 tys. złotych.
 11. achęcamy do zainteresowania się nowym numerem tygodnika Niedziela i kwartalnika Galilea prosimy o odbieranie zaprenumerowanej prasy.

DRODZY PARAFIANIE
Od przeszło roku cały świat, Kościół, nasza Ojczyzna a w niej również i nasza Parafia trwa w stanie epidemii. Przychodzi nam przeżywać w panujących ograniczeniach kolejny raz najważniejszy dla nas ludzi wiary czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.
Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jesteśmy zobowiązani wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego mając na uwadze obowiązujące akty prawne władzy państwowej i kościelnej.

1. Liczba uczestników Mszy Świętej nie może przekraczać 20 osób w kościele w Papowie Toruńskim i 8 osób w kaplicy w Łysomicach w oprócz sprawujących i posługujących.
2. Do fizycznej, bezpośredniej obecności na Mszy św. w naszych miejscach kultu mają pierwszeństwo osoby, które związane są z zamówioną intencją Mszy świętej.
3. Dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej udzielona przez Biskupa Diecezjalnego nadal obowiązuje.
4. Zachęcamy do brania udziału w transmitowanej Mszy św. W naszej parafii prowadzimy transmisję Mszy św. w niedzielę i święta o godz. 7.30, 12.00 i 18.00 na stronie parafialnej YouTube i Facebooku. Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy osoby, które zamówiły intencję mszalną na dany dzień. Osoby wykraczające ponad dozwolony limit osób mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz kościoła zachowując zasadę dystansu społecznego.
5. W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00-16.30.
6. We wtorek odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.00.
7. Spowiedzi św. słuchamy w środę od 16.00-17.00 w Łysomicach od 17.00-18.00 w Papowie Toruńskim oraz pół godziny przed Mszami św.
8. Liturgie Wielkiego Tygodnia odprawiać będziemy w obecności posługujących i przedstawicieli najstarszych parafian. Pozostałych wiernych zapraszamy do uczestnictwa online w liturgii:

-Wielki Czwartek o godz. 18.00 – liturgia transmitowana Msza Wieczerzy Pańskiej to dzień szczególnej wdzięczności za dar eucharystii i kapłaństwa.

-Wielki Piątek o godz. 19.00 – liturgia transmitowana rozpoczyna się nabożeństwem Drogi Krzyżowej a w trakcie obrzęd odsłonięcia krzyża również w naszych domach i oddanie krzyżowi czci. Poprzez przyklęknięcie i chwilę adoracji krzyża.

Adoracja przy Grobie Pańskim trwać będzie całą noc w Kościele. Istnieje możliwość bezpośredniej adoracji w świątyni bądź poprzez transmisję online.

Adoracja trwać będzie do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

Nad Adoracją w nocy przy grobie czuwają 2 osoby z każdej róży różańcowej.
24.00 – 1.00 Męskie Plutony Różańca
1.00 – 2.00 Pani Grzelak
2.00 - 3.00 Pani Ciećwierz
3.00 – 4.00 Pani Muszyńskiej
4.00 – 5.00 Pani Wantowskiej
5.00 – 6.00 Pani Parzyszek
6.00 – 7.00 Pani Wroniewicz
7.00 -8.00 Pani Flak


- Wielka Sobota - Wigilia Paschalna o godz. 22.00. W czasie liturgii błogosławimy ogień, który jest znakiem Zmartwychwstałego Chrystusa i rodzącego się w nas nowego życia wiary.


9. W Wielką Sobotę święcić będziemy pokarmy wielkanocne na zewnątrz kościoła o godz. 12.00, 13.00, 14.00 15.00 i 16.00 – Prosimy wiernych o ustawienie się wokół kościoła na drodze procesyjnej z zachowaniem dystansu społecznego. Ofiary ze święconki przeznaczamy na prace remontowe w naszej świątyni zaplanowane na ten rok.
10. Zachowujemy dotychczasowy porządek Mszy św. w niedzielę i święta i dni powszednie. W niedzielę i święta od godz. 13.00 do 13.30 udzielać będziemy komunii św. poza Mszą św. w Kościele w Papowie Toruńskim.
11. Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii. Prosimy także o wrażliwość na tych parafian, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

 1. Dzisiaj 5 niedziela Wielkiego Postu. W miejscach kultu ale i w naszych domach zasłaniamy krzyże, które zostaną odsłonięte w Wielki Piątek. To wielka tradycja i znak, że Kościół z uwagą pragnie przeżywać wszystkie momenty prowadzące do doskonałej ofiary Pana Jezusa na Golgocie i do jego Zmartwychwstania, wytężając cala swoją uwagę, tak aby jeszcze bardziej tej tajemnicy doświadczyć, zrozumieć i ją dobrze przeżyć. Zachęcamy wiernych do zasłonięcia krzyży w swoich domach.
 2. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 3. W poniedziałek zapraszamy dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej na ostatnie spotkanie przed przyjęciem tego sakramentu.
 4. Najbliższa i każda środa to okazja do skorzystania ze spowiedzi świętej w Łysomicach od 16.00 w Papowie Toruński od 17.00. Po godzinnym dyżurze spowiedzi i wystawieniu Najświętszego sakramentu, odprawimy nabożeństwo oraz Mszę świętą. Okazja do spowiedzi świętej istnieje również zwyczajnie codziennie przed Mszą św.
 5. W najbliższy czwartek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Najświetszej Maryi Panny – dzień modlitw w intencji życia poczętego. Zachęcam parafian do podejmowania trudu duchowej adopcji, która polega na codziennej modlitwie wyrażającej troskę o życie dzieci poczętych przez okres dziewięciu miesięcy. Bóg, który daje życie i troszczy się o nie wzywa nas do udziału w Jego trosce.
 6. Zachęcam mężczyzn i kobiety do codziennej modlitwy dziesiątką różańca w ramach męskich Plutonów Różańca i Róż Różańcowych. Różaniec jest jedną z najowocniejszych i najbardziej kształtujących modlitw w życiu, jest tarczą ale i orężem do walki z grzechem i szatanem.
 7. Na drogi Krzyżowe zapraszamy w Piątek w Łysomicach o godz. 16.30 w Papowie Toruńskim o godz. 19.00.
 8. W sobotę na godz. 11.00 zapraszam wszystkich ministrantów i lektorów na zbiórkę.
 9. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową związaną z tradycyjnym obrzędem święcenia palem. Prosimy więc o przyniesienie palm na liturgię do kościoła.
 10. W tym roku ministranci przed Mszami św. będą rozprowadzać palmy za dobrowolna ofiarę. W ten sposób wesprzemy ministrantów, z których możemy być dumni, że jest ich tylu, że nie porzucili służby w tym trudnym czasie dla Kościoła. To jednocześnie ogromny przejaw ich i wiary i dobrego wychowania w wierze przez rodziców. Bóg zapłać.
 11. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę co tydzień kolejno na innej Mszy świętej w następną niedzielę w Papowie po Mszy św. o godz. 7.30.
 12. Dziękuję parafianom zatroskanym o parafię i kapłanów, za wszelkie przejawy życzliwości, dobre słowo i pomoc w materialną w utrzymaniu parafii.
 13. Dzisiaj odbywa się comiesięczna zbiórka do puszek na cele dobroczynne realizowane w naszej parafii.
 14. Zapowiedzi przedślubne:
  Maciej Szymański zam. Łysomice i Anna Skonieczna zam. Zbójno.
  Zapowiedź II.
  Jeśli komukolwiek znane są przeszkody kanoniczne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, istniejące pomiędzy narzeczonymi zobowiązany jest w sumieniu poinformować o tym osobiście Proboszcza.
 15. Zachęcam do zainteresowania się nowym numerem tygodnika Niedziela oraz kwartalnikiem Galilea, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 16. Prosimy o korzystanie z dezynfekcji rąk wchodząc i wychodząc z kościoła i kaplicy, przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
 17. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
poniedziałek, 15 marzec 2021 13:36

Ogłoszenia parafialne – Niedziela 14.03.2021 r.

 1. Od dzisiaj rozpoczynają się parafialne rekolekcje wielkopostne i trwać będą do wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy świętych w niedzielę, poniedziałek i wtorek w kościele parafialnym i kaplicy głosi dla nas ks. Paweł Śmierzchalski – Marianin z Góry Kalwarii.
 2. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00-16.30.
 3. W poniedziałek zapraszamy dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej na spotkanie.
 4. Najbliższa i każda środa to okazja do skorzystania ze spowiedzi świętej w Łysomicach od 16.00 w Papowie Toruński od 17.00. Po godzinnym dyżurze spowiedzi odprawimy nabożeństwo oraz Mszę świętą. Okazja do spowiedzi świętej istnieje również zwyczajnie codziennie przed Mszą św.
 5. W tym miesiącu nie będzie spotkania wspólnoty Magnificat zachęcam członków do uczestnictwa w naukach rekolekcyjnych w parafii.
 6. Zachęcam mężczyzn i kobiety do codziennej modlitwy dziesiątką różańca w ramach męskich Plutonów Różańca i Róż Różańcowych. Różaniec jest jedną z najowocniejszych i najbardziej kształtujących modlitw w życiu, jest tarczą ale i orężem do walki z grzechem i szatanem.
 7. Na drogi Krzyżowe zapraszamy w Piątek w Łysomicach o godz. 16.30 w Papowie Toruńskim o godz. 19.00.
 8. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę co tydzień kolejno na innej Mszy świętej w następną niedzielę w Papowie po Mszy św. o godz. 18.00.
 9. Dziękuję parafianom zatroskanym o parafię i kapłanów, za wszelkie przejawy życzliwości, dobre słowo i pomoc w materialną w utrzymaniu parafii.
 10. Dziękuję wszystkim biorącym udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji wsparcia misji.
 11. Za tydzień odbędzie się comiesięczna zbiórka do puszek na cele dobroczynne realizowane w naszej parafii.
 12. Zapowiedzi przedślubne
  Maciej Szymański zam. Łysomice i Anna Skonieczna zam. Zbójno
  Zapowiedź I
  Damian Bartoszyński i Sandra Jadwiga Nowak zam. w Koniczynce oraz Miłosz Klotz i Barbara Marianna Jurec zam. w Warszawie.
  Zapowiedź II.
  Jeśli komukolwiek znane są przeszkody kanoniczne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, istniejące pomiędzy narzeczonymi zobowiązany jest w sumieniu poinformować o tym osobiście Proboszcza.
 13. Zachęcam do zainteresowania się nowym numerem tygodnika Niedziela oraz kwartalnikiem Galilea, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 14. Prosimy o korzystanie z dezynfekcji rąk wchodząc i wychodząc z kościoła i kaplicy, przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
 15. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl
poniedziałek, 08 marzec 2021 09:51

Ogłoszenia parafialne – Niedziela 7.03.2021 r.

 1. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w poniedziałek od godz. 15.00 -16.30.
 2. W poniedziałek zapraszamy dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej na spotkanie.
 3. Najbliższa i każda środa to okazja do skorzystania ze spowiedzi świętej w Łysomicach od 16.00 w Papowie Toruński od 17.00. Po godzinnym dyżurze spowiedzi odprawimy nabożeństwo oraz Mszę świętą. Okazja do spowiedzi świętej istnieje również zwyczajnie codziennie przed Mszą św.
 4. Zachęcam mężczyzn i kobiety do codziennej modlitwy dziesiątką różańca w ramach męskich Plutonów Różańca i Róż Różańcowych. Różaniec jest jedną z najowocniejszych i najbardziej kształtujących modlitw w życiu, jest tarczą ale i orężem do walki z grzechem i szatanem.
 5. Na drogi Krzyżowe zapraszamy w Piątek w Łysomicach o godz. 16.30 w Papowie Toruńskim o godz. 19.00.
 6. Do 15 marca o godz. 19.00, trwają codziennie spotkania dla par narzeczeńskich przygotowujące je do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.
 7. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 13 marca od godz. 8.00.
 8. Za tydzień w niedzielę rozpoczną się parafialne rekolekcje wielkopostne i trwać będą do wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy świętych w niedzielę, poniedziałek i wtorek w kościele parafialnym i kaplicy wygłosi dla nas ks. Paweł Śmierzchalski – Marianin.
 9. Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedzielę co tydzień kolejno na innej Mszy świętej w następną niedzielę w Papowie po Mszy św. o godz. 12.00.
 10. Dziękuję parafianom zatroskanym o parafię i kapłanów, za wszelkie przejawy życzliwości, dobre słowo i pomoc w materialną w utrzymaniu parafii.
 11. W najbliższy czwartek 11 marca odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji wsparcia misji poprzez środki pozyskane z elektrośmieci. Akcja stanowi również okazję do wysprzątania domu i świata z tych śmieci. Elektrośmieci składujemy na parkingu przykościelnym.
 12. Zapowiedzi przedślubne:
  Damian Bartoszyński i Sandra Jadwiga Nowak zam. w Koniczynce.
  Miłosz Klotz i Barbara Marianna Jurec zam. w Warszawie.
  Zapowiedź I.
  Arkadiusz Strzelec i Marzenna Malinowska zam. w Koniczynce.
  Zapowiedź II.
  Jeśli komukolwiek znane są przeszkody kanoniczne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, istniejące pomiędzy narzeczonymi zobowiązany jest w sumieniu poinformować o tym osobiście Proboszcza.
 13. Zachęcam do zainteresowania się nowym numerem tygodnika Niedziela, proszę o odbieranie zaprenumerowanej prasy.
 14. Prosimy o korzystanie z dezynfekcji rąk wchodząc i wychodząc z kościoła i kaplicy, przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.
 15. Ogłoszenia i intencje dostępne są na naszej stronie parafialnej: www.swmikolaja.pl

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00