mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 11:00, 18:00, Łysomice: 9:00
Mar 28, 2021

Ogłoszenia Parafialne 28.03.2021 - Niedziela Palmowa

DRODZY PARAFIANIE
Od przeszło roku cały świat, Kościół, nasza Ojczyzna a w niej również i nasza Parafia trwa w stanie epidemii. Przychodzi nam przeżywać w panujących ograniczeniach kolejny raz najważniejszy dla nas ludzi wiary czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.
Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jesteśmy zobowiązani wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego mając na uwadze obowiązujące akty prawne władzy państwowej i kościelnej.

1. Liczba uczestników Mszy Świętej nie może przekraczać 20 osób w kościele w Papowie Toruńskim i 8 osób w kaplicy w Łysomicach w oprócz sprawujących i posługujących.
2. Do fizycznej, bezpośredniej obecności na Mszy św. w naszych miejscach kultu mają pierwszeństwo osoby, które związane są z zamówioną intencją Mszy świętej.
3. Dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej udzielona przez Biskupa Diecezjalnego nadal obowiązuje.
4. Zachęcamy do brania udziału w transmitowanej Mszy św. W naszej parafii prowadzimy transmisję Mszy św. w niedzielę i święta o godz. 7.30, 12.00 i 18.00 na stronie parafialnej YouTube i Facebooku. Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy osoby, które zamówiły intencję mszalną na dany dzień. Osoby wykraczające ponad dozwolony limit osób mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz kościoła zachowując zasadę dystansu społecznego.
5. W poniedziałek biuro parafialne czynne od godz. 15.00-16.30.
6. We wtorek odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.00.
7. Spowiedzi św. słuchamy w środę od 16.00-17.00 w Łysomicach od 17.00-18.00 w Papowie Toruńskim oraz pół godziny przed Mszami św.
8. Liturgie Wielkiego Tygodnia odprawiać będziemy w obecności posługujących i przedstawicieli najstarszych parafian. Pozostałych wiernych zapraszamy do uczestnictwa online w liturgii:

-Wielki Czwartek o godz. 18.00 – liturgia transmitowana Msza Wieczerzy Pańskiej to dzień szczególnej wdzięczności za dar eucharystii i kapłaństwa.

-Wielki Piątek o godz. 19.00 – liturgia transmitowana rozpoczyna się nabożeństwem Drogi Krzyżowej a w trakcie obrzęd odsłonięcia krzyża również w naszych domach i oddanie krzyżowi czci. Poprzez przyklęknięcie i chwilę adoracji krzyża.

Adoracja przy Grobie Pańskim trwać będzie całą noc w Kościele. Istnieje możliwość bezpośredniej adoracji w świątyni bądź poprzez transmisję online.

Adoracja trwać będzie do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

Nad Adoracją w nocy przy grobie czuwają 2 osoby z każdej róży różańcowej.
24.00 – 1.00 Męskie Plutony Różańca
1.00 – 2.00 Pani Grzelak
2.00 - 3.00 Pani Ciećwierz
3.00 – 4.00 Pani Muszyńskiej
4.00 – 5.00 Pani Wantowskiej
5.00 – 6.00 Pani Parzyszek
6.00 – 7.00 Pani Wroniewicz
7.00 -8.00 Pani Flak


- Wielka Sobota - Wigilia Paschalna o godz. 22.00. W czasie liturgii błogosławimy ogień, który jest znakiem Zmartwychwstałego Chrystusa i rodzącego się w nas nowego życia wiary.


9. W Wielką Sobotę święcić będziemy pokarmy wielkanocne na zewnątrz kościoła o godz. 12.00, 13.00, 14.00 15.00 i 16.00 – Prosimy wiernych o ustawienie się wokół kościoła na drodze procesyjnej z zachowaniem dystansu społecznego. Ofiary ze święconki przeznaczamy na prace remontowe w naszej świątyni zaplanowane na ten rok.
10. Zachowujemy dotychczasowy porządek Mszy św. w niedzielę i święta i dni powszednie. W niedzielę i święta od godz. 13.00 do 13.30 udzielać będziemy komunii św. poza Mszą św. w Kościele w Papowie Toruńskim.
11. Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii. Prosimy także o wrażliwość na tych parafian, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

1543 Ostatnio zmieniany niedziela, 28 marzec 2021 05:22

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 11:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00
dni powszednie:
17:00